Palmzondag

Palmzondag, 10 april, werd de Goede Week op plechtige wijze ingeluid op het seminarie. In de ochtend werden in de kruisgang van de abdij de palmtakken gezegend, waarna de seminariegemeenschap zingend, in processie naar de abdijkerk trok, waar de plechtige Mis van Palmzondag werd gevierd.

Deze dag werd gezamenlijk op het seminarie doorgebracht. In de namiddag werd er een heilig uur gehouden, waarin de plechtige vespers van Palmzondag werden gezongen met vervolgens een tijd van Eucharistische aanbidding. 

Deze Palmzondag is een opmaat voor de Goede Week voor ons allen, waarin we ons goed kunnen voorbereiden op het Paastriduum, het lijden, het sterven en de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Voor de seminariegemeenschap zijn dit bijzondere en intense dagen, van toeleven naar het feest van Pasen.