Priesterwijding Boby en Robin

In India vonden deze dagen twee priesterwijdingen plaats van seminaristen die op Rolduc hun opleiding hebben gehad. Robin en Boby gingen voor hun wijding even terug naar huis en bisschop Smeets reisde met hen mee. 

Op 16 januari werd Boby Thomas tot priester gewijd in zijn thuisparochie te Thindanadu. In een prachtige plechtigheid, waar Mgr. Smeets bij assisteerde, vond de wijding plaats in de Syromalabaarse ritus. Boby en Robin zijn beiden uit het bisdom Kanjirapally (Kerala). Boby is tot kapelaan benoemd in Blerick.

Op 20 januari werd Robin Thomas in Pullickanam, eveneens in zijn thuisparochie, tot priester gewijd. Deze kerk werd nog maar enkele dagen geleden door de bisschop ingewijd. Ook bij deze wijding was onze bisschop aanwezig. Robin is benoemd tot kapelaan in de omgeving van Eijsden.

Binnenkort, op 19 februari, zullen Boby en Robin op Rolduc voor de seminariegemeenschap hun eerste H. Mis opdragen.