Priesterwijdingen en neomistenfeest

Ondanks de moeilijkheden die de Corona-pandemie met zich meebrachten, vonden er toch twee priesterwijdingen plaats: die van Pawel Zelazny en Taison Titus. Alhoewel er in de aanloop naar de wijding veel onzeker was over het hoe en wanneer, bleek er gelukkig genoeg ruimte voor hun respectievelijke bisschoppen om de wijding te kunnen verrichten. Voor Pawel was dat hier in Roermond, voor Taison in het aartsbisdom Trivandrum.

Pawel, afkomstig uit Polen en van de Neocatechumenale weg, kon gewijd worden op de eigenlijke dag van 6 juni. De priesterwijding vond plaats in besloten kring, met de voorgeschreven 30 personen. Uiteindelijk bleek het desalniettemin een prachtige viering te worden, waarvan het bijzondere karakter zeker indruk heeft gemaakt. De 28-jarige Pawel blijft kapelaan de parochies van Maastricht-Oost.

Meer foto's zijn te vinden via de site van het bisdom.

Op donderdag na de wijding viert het seminarie traditioneel Sacramentsdag met de nieuw gewijde priesters van dat jaar. Nu kon alleen Pawel hierbij zijn. Ook dit werd een bijzonder mooie dag, waarbij Pawel in dankbaarheid terugkeek op zijn studie aan het Grootseminarie Rolduc. Na afloop van de Eucharistieviering gaf hij de neomistenzegen en vond er in de recreatiezaal een bescheiden receptie plaats. Hier werd ook Pawels diploma uitgereikt en een herinnering aan Roluc.

Op woensdag 17 juni vond in India de wijding plaats van Taison Titus. Vanwege de corona-crisis werd hij gewijd in zijn thuisparochie in Trivandrum. Aan het einde van de viering bedankte Taison in het Nederlands degenen die bijgedragen hebben aan zijn opleiding. Op dit moment is er nog geen zicht op wanneer de neomist weer terug kan komen naar Nederland, maar alles wordt in het werk gesteld om dit zo snel mogelijk te laten zijn.