Roepingenzondag 2020

Normaal gesproken is Roepingenzondag de dag dat alle seminaristen in de parochies zijn. Daar getuigen ze van hun roeping en krijgen ze iets mee van het parochieleven. Het is altijd een mooi weekend van ontmoeting, kennismaking en verrijking van de priesterstudenten.

Dit jaar - nu alle Eucharistievieringen door de Corona-maatregelen nog zonder gelovigen worden gevierd - vierden we de H. Mis dus gewoon op Rolduc. De Roepingenvespers baden we eveneens thuis in het seminarie, maar wel met een live-stream die op YouTube door iedereen te volgen was. De bisschop ging voor in deze Vespers, waarin Arulraj, Nicholas en Vijay werden opgenomen onder de kandidaten voor het priesterschap.

Moge de Goede Herder zijn roepstem in de harten van veel jonge mensen doen klinken en hun de moed geven om Hem na te volgen op die mooie weg.