Seminarweek missiologie en evangelisatie

De eerste week van februari stond in het teken van de jaarlijkse Seminarweek. Van dinsdag 4 februari t/m vrijdag 7 februari zijn de studenten bezig geweest met het onderwerp Missiologie en Evangelisatie. Ze kregen een brede inkijk in deze thematiek en er stond ook een uitstapje op het programma.

Op dinsdagochtend was er een gastcollege van mevrouw Eliane van den Heuvel, directeur van het Missiebureau Roermond. Er werd uitleg gegeven over de activiteiten, werkzaamheden, projecten en de werkwijze van het missiebureau. Op dinsdagmiddag heeft Prof. Dr. E. Kimman SJ (Nijmegen) uitleg gegeven over de inkijk/benadering van de missie in de historie, de tijd na 1960 en de tegenwoordige tijd.

Op woensdagochtend heeft Mgr. Dr. E. de Jong zijn ervaringsdeskundigheid en kennis gedeeld met als thema: ‘de mogelijke toekomst van missie en evangelisatie in eigen land’. Het thema ‘missie’ van vroeger en nu werd ’s middags verder uitgediept door Prof. Dr. F. Wijsen (Nijmegen).

Op donderdag 6 februari heeft de seminariegemeenschap een bezoek gebracht aan het China-Centrum St. Augustin in Duitsland. Tijdens deze dag kregen zij uitleg over de kenmerken van de Chinese religiositeit. Ze hebben een rondleiding gekregen door het centrum- en seminariegebouw. In de middaguren kregen ze uitleg over de situatie van de Katholieke- en Protestantse kerk in China en werd er gesproken met Chinese priesterstudenten.

Op vrijdag, tenslotte, stond het thema ‘Onherroepelijke Missie’ centraal. Prof. Dr. Dorottya Nagy (Amsterdam) gaf reflecties op secularisering en blijvende missie in het hedendaagse Europa. De seminarweek werd afgesloten met een verrijkende evaluatie- en samenvattend gesprek op vrijdagmiddag, onder leiding van dhr. Rohling.