Studiedag missionaire parochie

Op donderdag 24 maart bracht de voltallige seminariegemeenschap, samen met de seminaristen van ‘Redemptoris Mater’ een bezoek aan Breda om daar de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ bij te wonen. Deze conferentie had als hoofdthema de parochievernieuwing in een tijd waarin steeds meer kerken leeglopen en de participatie binnen parochies afneemt. Het bisdom Breda en het Centrum voor Parochiespiritualiteit hebben deze conferentie georganiseerd, met als doel de deelnemers nieuwe inzichten te bieden met betrekking tot deze parochievernieuwing en hoe de parochie zich meer missionair kan opstellen.

Eigenlijk zou deze conferentie al twee jaar geleden plaatsvinden, maar door de coronapandemie was dit steeds niet mogelijk. Dit keer lukte dat wel, in alle uitbundigheid. Een van de hoofdsprekers tijdens de conferentie was fr. James Mallon, pastoor in Canada, die aan de hand van zijn boek “Als God Renoveert” zijn visie op een meer missionaire parochie uiteenzette. Parochies heden ten dage hebben, volgens fr. Mallon, vaak een passieve houding die prima paste in een cultuur waarin iedereen katholiek was, maar nu niet meer passend is. Volgens Mallon is het dus belangrijk dat parochies zich telkens weten te vernieuwen om aan te sluiten bij de heersende cultuur, om zo als missionaire parochie aansluiting te vinden bij de wereld om de Kerk heen.

Vroeg in de ochtend vertrok de seminariegemeenschap richting Breda. Door een aantal flinke verkeersproblemen en files kwam de gemeenschap maar net op tijd aan voor de start van de conferentie. De dag begon met een plechtige Eucharistieviering die werd gecelebreerd door een zestal bisschoppen en een groot aantal priesters. De viering en de conferentie werden bijgewoond door meer dan duizend deelnemers. Na de Eucharistieviering was het woord aan fr. Mallon die op een zeer geanimeerde en inspirerende wijze zijn visie voor een missionaire parochie overbracht aan de aanwezigen. Na een zeer goed georganiseerde lunch hadden de deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan een groot scala aan workshops en seminars die betrekking hadden op de parochievernieuwing.

Na dit middagprogramma volgde in de namiddag een plenair seminar van twee bestuursleden van Alpha. Alpha is een organisatie die cursussen aanbiedt voor mensen die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met God en het christelijk geloof. In het seminar tijdens de conferentie werd gesproken over het belang van een Alpha-cursus binnen de missionaire parochie.

De dag werd afgesloten met een al net zo goed georganiseerd diner, waarbij nog eens goed duidelijk werd dat we samen de Kerk vormen; mensen uit alle windstreken van ons land en Vlaanderen spraken hartelijk met elkaar en wisselden ervaringen uit.

De conferentie was voor de seminariegemeenschap een zeer geslaagd evenement, gevuld met inspirerende seminars, gebed en muziek. Voor priesters en priesterstudenten was er veel stof tot nadenken en menigeen staat te popelen de nieuw opgedane inzichten in de praktijk te gaan brengen.

Tekst: JdM