Tweede druk verschenen van de Pastorale Regel

Slechts enkele maanden na het verschijnen van de Pastorale Regel van paus Gregorius de Grote in een Nederlandse vertaling, was de eerste oplage van 400 boeken op. Een tweede druk was onontbeerlijk, zo besloot de redactie van de Studia Rodensia. De vertalers maakten bovendien van de gelegenheid gebruik om enkele kleine correcties aan te brengen. Dankbaar profiteerden zij daarbij ook van het commentaar van enkele aandachtige lezers.

De ontvangst van de vertaling, die aan bisschop Smeets gepresenteerd werd op 5 februari jl., was bijzonder goed. Behalve dat het boek werd toegezonden aan de priesters van het Roermondse bisdom, verliep ook de verkoop zeer voorspoedig met aanvragen uit het hele land.

Inmiddels heeft rector Hendriks ook de gelegenheid gehad, om op 9 juni jl. de vertaling aan paus Franciscus aan te bieden. Deze toonde zich zeer onder de indruk van het werk, en complimenteerde de vertalers met het initiatief.

Eind juni arriveerde de tweede druk van het boek, die inmiddels ook weer zijn weg vindt naar geïnteresseerde lezers. Voor het komende jaar liggen er enkele lezingen in het verschiet over dit juweeltje dat Gregorius schreef over het herderschap. De bekendheid die daarmee gegeven wordt aan de Pastorale Regel zal zeker ten goede komen aan een beter begrip van priester- en herder-zijn, ook in deze tijd. Het boek is onmisbaar voor allen die het grote geloof, de bezieling en de wijze mensenkennis van Gregorius de Grote willen leren kennen.

Rector dr. Lambert Hendriks en spirituaal dr. Bernhard Hegge vertaalden het werk uit het Latijn. Samen met kerkhistoricus dr. Paul Hamans, verzorgde Hegge eveneens de inleidingen op het boek.

Het boek is uitgegeven door het Grootseminarie Rolduc en daar verkrijgbaar voor € 24,50 (excl. verzendkosten). U kunt het bestellen door een e-mail te sturen naar info@remove-this.rolduc.nl

Titel: De pastorale regel

Auteur: Gregorius de Grote

Vertaald door: L. Hendriks & B. Hegge

Ingeleid door: B. Hegge & P. Hamans

Harde omslag, 256 pagina’s

ISBN: 978 90 9034239 9

(Copyright foto: Vatican Media)