Uitvaart oud-rector Van der Meer

Op 5 januari 2021 stierf in het verzorgingshuis van de Jezuïeten in Nijmegen, pater Haye van der Meer SJ, die de gezegende leeftijd van 94 jaar mocht bereiken. Pater Van der Meer werd in 1974 rector van het nieuw opgerichte Grootseminarie Rolduc. Van paus Paulus VI kreeg hij de opdracht om het door mgr. Gijsen opgerichte seminarie te leiden. Bijzonder veel priesters werden door hem gevormd in de jaren dat hij rector was, tot en met 1987. Hij bleef daarna echter lesgeven en ook toen hij dat op de priesteropleiding niet meer deed, droeg hij met veel plezier zijn kennis en ervaring over aan de studenten van het Theologisch Instituut Rolduc. Hij bleef van harte verbonden met Rolduc. Pater Van der Meer werd tot het laatst geroemd als een bijzonder getalenteerd docent, die de aandacht van mensen onophoudelijk kon vasthouden.

Het laatst kwam pater Van der Meer op Rolduc op de Dies Natalis in 2017, waar we afscheid namen van Mgr. Wiertz en pater Van der Meer. Hij voelde zich niet heel zeker, en het kostte veel moeite om hem ervan te overtuigen nog één keer naar de reünie te komen, waar hij veel van zijn oud-studenten zou terugzien. Het bleek een zeer geslaagd plan.

Rector Hendriks bezocht pater Van der Meer nog een aantal keren in Nijmegen. Het laatst voor Kerstmis. Alhoewel hij nog net zo graag praatte als voorheen, bleek toch ook wel dat hij mentaal erg gebukt ging onder de gewone ouderdomskwaaltjes. Het viel de geleerde man zwaar dat hij niet alles meer meteen kon plaatsen. Uiteindelijk werd een Corona-besmetting hem fataal. Hij zal er tevreden mee zijn dat hij de eeuwigheid kon binnengaan.

In de afgelopen dagen werd pater Van der Meer bijzonder herdacht. Op maandag 11 januari werd een plechtige Requiemmis gehouden in het klooster Mariëndaal te Partij-Wittem, op dinsdag 12 januari volgde een Requiemmis op het Grootseminarie Rolduc en het seminarie werd in de persoon van de rector vertegenwoordigd bij de uitvaart in Nijmegen op woensdag 13 januari. De huisoverste memoreerde in zijn preek de moeilijke tijd waarin pater Van der Meer op een trouwe wijze en met onvermoeibare inzet zich aan het geloof in Christus en aan de Kerk heeft gegeven.

Moge de Heer van het leven hem nu bij zich opnemen, en hem belonen voor al het goede dat hij in zijn leven heeft gedaan.