Vastenactie

Door de coronamaatregelen en de lockdown is het ook dit jaar maar beperkt mogelijk om veel mensen bij de vastenactie van het seminarie te betrekken. Toch is de veertigdagentijd ook nu voor het seminarie een tijd om niet alleen persoonlijk de band met de Heer te verdiepen, maar ook om meer aandacht te hebben voor het leed van de naaste. We sloten ons aan bij een van de projecten van het Missiebureau van het bisdom.

Zodoende werden er een aantal mogelijkheden gekozen om geld in te zamelen voor Turkana, in het noorden van Kenia. Het is een woestijngebed, waarbij de nomadenbevolking rondtrekt op zoek naar voedsel. In de laatste decennia zijn er echter steeds vaker dorpjes ontstaan, waar mensen permanent blijven wonen. Lodwar werd zo een belangrijke centrale plaats, van waaruit de regio bestuurd wordt. Toch groeit er door de droogte bijna niets in dit gebied. Goederen en voedsel zijn door de schaarste en de transportkosten erg duur. Bovendien is er veel werkeloosheid, die vooral de oudere mensen treft.

Door middel van een aantal acties, wil het seminarie voor deze mensen geld inzamelen. Behalve de gewone geldinzameling, werden er auto's gewassen, tuinen onderhouden en werd er geld gegeven voor een feestelijke maaltijd op Palmzondag. Ook werden nog lege flessen ingezameld en werd er tegen betaling een film vertoond. Dit jaar was dat "The Hundred-Foot Journey".