Adventsviering

Aan het einde van het wintersemester komt de gemeenschap van het seminarie traditioneel in de kapel bij elkaar voor de Adventsviering. Het is het moment om gezamenlijk de komst van de Verlosser met Kerstmis te vieren, of beter gezegd:l daarnaar uit te zien. Het is ook een viering die altijd door de studenten zelf wordt verzorgd, met ruimte voor ieders eigen culturele achtergrond.

De senior is er ook dit jaar in geslaagd om de studenten aan te moedigen een mooie inbreng te hebben. Zo was er een verkondiging van Gods Woord en een overweging daarbij, was er zang en gebed. Aansluitend ging de gemeenschap naar de recreatiezaal om daar de kerststal en -boom te zegenen. De jongste student plaatste het kribje met de mensgeworden Zoon van God in de stal.

Aansluitend werd er nog gezongen, nagepraat en werd er genoten van de kerststol en het gesponsorde bier, dat een van de docenten ons had gebracht.

Een dag later begon de kerstvakantie, waarbij eenieder de kans krijgt om de aanstaande feesten vreugdevol te beleven. In die zin wenst de gemeenschap van het seminarie Rolduc eenieder: 

Zalig kerstfeest en Gods zegen over het nieuwe jaar!