Aswoensdag

Na de carnavalsonderbreking is op Aswoensdag de seminariegemeenschap weer teruggekeerd op het seminarie, om gezamenlijk plechtig de veertigdagentijd te beginnen. Op deze sobere boetedag van onthouding en gebed werd in de namiddag plechtig de Eucharistie gevierd, gecombineerd met de vespers van Aswoensdag. Hierbij kregen de seminariegemeenschappen van ons bisdom, Rolduc en Redemptoris Mater, het askruisje opgelegd door rector Hendriks.

Moge deze veertigdagentijd voor ons allen een vruchtbare tijd zijn waarin we dichter naar God toe mogen groeien, oog mogen hebben voor de noden van onze naasten en door bezinning en bekering, vreugdevol toe mogen leven naar de glorievolle Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.

Tekst: JdM