Diakenwijding

Afgelopen zaterdag, op 29 oktober 2022, werden op een stralende herfstochtend, Vijay Pratap Nallipogu, Andy Fred Garcia Merino en Jose Eduardo Hoyos (afkomstig uit resp. India, Mexico en Colombia) tot transeunt-diaken gewijd in de kathedraal van Roermond. Dit is voor hen een volgende stap op hun weg naar  het priesterschap. Daarmee komt het getal van nieuw gewijde transeunt- diakens van dit studiejaar op acht. In de loop van dit studiejaar zullen deze diakens, Deo volente, tot priester gewijd worden. De diakenwijding werd door onze bisschop, mgr. Smeets verricht die ondanks zijn ziekte toch de kracht had om de wijdelingen zelf tot diaken te wijden. Het verdere verloop van de Eucharistieviering werd door hulpbisschop De Jong gecelebreerd.

De plechtige viering in een volle kathedraal en in het bijzijn van vele priesters, diakens en de seminaristen van de beide seminariegemeenschappen van ons bisdom,  weerspiegelde nog maar eens het internationale karakter van onze Kerk, die landsgrenzen overstijgt. Niet enkel vanwege het feit dat de wijdelingen allen uit andere landen komen, maar ook omdat er tijdens de viering in vele talen werd gesproken, het Telogu, de moedertaal van Vijay, niet uitgesloten.

Na afloop van de viering was er zoals gebruikelijk nog een lunch in de gebouwen van het bisdom, voor de seminaristen, de wijdelingen en hun gasten.

We zijn God dankbaar dat deze jongemannen in ons bisdom aan de slag gaan om Gods werk te doen. We bidden de Almachtige Vader dat de jonge diakens in hun diaconale werk altijd vervuld mogen zijn van de Heilige Geest.

Foto's zijn te zien bij de site van het Bisdom Roermond

Tekst: JdM