Eerste heilige Mis kapelaan Taison Titus

Op zondag 26 juli 2020 heeft kapelaan Taison Titus om 11:00 uur in de kerk van Wolder zijn eerste H. Mis opgedragen. Deze heilige Mis was later dan gepland, door de corona-crisis. Na terugkomst uit India, waar hij op 17 juni 2020 de priesterwijding heeft ontvangen door de handoplegging en het gebed van aartsbisschop Soosa Pakiam, kon hij dan toch met zijn parochianen de Mis vieren.

Taison is afkomstig uit de zuidelijke provincie van India, Kerala. Hij behoort tot het aartsbisdom van Trivandrum. Vanwege de Coronamaatregelen heeft de eerste eucharistieviering van Taison in Nederland in een beperkte kring plaatsgevonden. Daarom heeft niet de hele seminariegemeenschap daar deelgenomen, maar alleen de rector, de spirituaal en de studieprefect van het seminarie. De studieprefect, Dr. Rohling heeft ook de homilie gehouden in deze viering. Kapelaan Taison heeft op de volgende dag, maandag 27 juli, in de kerk van Wolder ook voor de seminaristen een mis opgedragen. Bijna alle seminaristen waren daarbij aanwezig. 

Taison Titus heeft vanaf 2004 t/m 2010 zijn kleinseminarie opleiding gedaan in Trivandrum. Daarna heeft hij 2010 t/m 2012 zijn filosofie opleiding gedaan in Morning star seminarie te Calcutta. En in 2013 is hij naar Nederland gekomen om op Grootseminarie Rolduc zijn verdere opleiding te volgen. In 2019 augustus werd hij diaken gewijd, en is hij werkzaam als kapelaan in de parochiefederatie Maastricht Zuidwest.