Goede Week

De belangrijkste vieringen van het jaar, zeker ook bij een priesteropleiding, zijn die van het heilig Triduum. Op 28 maart begon de seminariegemeenschap gezamenlijk de Goede Week met de Palmzondagviering, waarbij spirituaal Hegge de heilige Mis met de seminaristen vierde. Hierna volgden enkele dagen van voorbereiding op de bijzondere dagen van het lijden, sterven en verrijzen van Christus.

Helaas was het ook dit jaar niet mogelijk om samen deel te nemen aan de Chrismamis. Dat privilege was voorbehouden aan de studenten van jaar VI, die samen met de rector en de spirituaal naar Roermond gingen voor een besloten chrisma-viering.

Op Witte Donderdag was er een feestelijke maaltijd, om de viering van de Eucharistie en het Priesterschap ook op deze wijze te benadrukken. De rector was hoofdcelebrant bij de herdenking van het Laatste Avondmaal en waste volgens gewoonte de voeten van enkele studenten. Aansluitend was er gedurende de nacht een wake. De hele Goede Vrijdag werd vervolgens in stilte doorgebracht. 's Middags werd de kruisweg gebeden, en 's avonds volgde de plechtige Goede Vrijdag-viering, waarbij de passie weer werd gezongen.

De bisschop kwam naar het seminarie voor de Paaswake. In aanwezigheid van enkele hotelgasten werd het paasvuur ontstoken. Na de plechtige paaswake kwam de seminariegemeenschap nog even in de recreatiezaal samen. Met de feestelijke heilige Mis op zondag en het aansluitende paasdiner, kwam er een einde aan de mooie vieringen en begon de paasvakantie.

Enkele studenten gebruiken deze paasvakantie om alvast hun zomerstage te volbrengen, zodat ze - als ze na soms wel drie jaar eindelijk weer naar huis hopen te kunnen - de vakantie dan ten volle benutten.

De seminariegemeenschap wenst u een zalig Pasen!