Leenhofbedevaart en uitvaart mw. Tiny Delang

Op 18 mei heeft de seminariegemeenschap de jaarlijkse voetbedevaart naar Leenhof gemaakt. Deze voetbedevaart naar Leenhof heeft een lange traditie, al is niet precies bekend waarom deze jaarlijkse traditie eigenlijk begonnen is: het gaat om "een verkregen gunst". De voetbedevaart naar Leenhof past natuurlijk ook bijzonder goed bij de Mariamaand.

Nadat vorig jaar de rector en de spirituaal nog als vertegenwoordigers in de corona-pandemie naar Leenhof trokken, oordeelde men dat het dit jaar wel weer kon, maar dan alleen met de studenten van het Grootseminarie Rolduc zelf.

Helaas bleek het door Corona niet mogelijk om er de heilige Mis te vieren. Desondanks gingen we biddend op weg. Iets later dan gewoonlijk, vertrokken we om 5:30 uur. Aangekomen bij de Kapel te Leenhof baden we het laatste tientje van de droevige geheim en de litanie van Maria.

Aansluitend hebben de studenten en de priesters gewoontegetrouw aldaar ontbeten. Ondanks de moeilijkheden van de corona-pandemie heeft het Grootseminarie de belofte in stand gehouden.

 

In de namiddag beleefde de seminariegemeenschap een moeilijke gebeurtenis. We namen in een plechtige Requiemmis afscheid van Tiny Delang, die jarenlang medewerkster was van de huishoudelijke dienst van het seminarie. Helaas werd zij een paar maanden geleden ernstig ziek, en wist ze dat niet meer beter kon worden. Op 63-jarige leeftijd overleed ze. De rector kon haar nog het sacrament van de zieken toedienen, en ze overleed kort daarna. In de Abdijkerk namen we afscheid van haar, samen met haar familie, de andere medewerkers, de seminaristen, de priesters van het huis, en enkele priesters en de econoom van het seminarie die de gezangen van het Requiem voor hun rekening namen. 

Het was een mooi en waardig afscheid, waarbij we voor de zielenrust van Tiny hebben gebeden. Moge zij door de goede God beloond worden voor al het goede dat ze voor ons heeft gedaan.