Pater Leo Elders overleden

Op 14 oktober overleed pater Leo Elders SVD in Teteringen na een kort ziekbed, op 93 jarige leeftijd. Al enkele dagen geleden moest de onvermoeibare pater zijn studie en werk staken en het bed houden. Hij ontving van zijn medebroeders het Sacrament der zieken en kon nog een paar dagen vrienden en bekenden ontvangen. Rustig en sereen is hij van ons heengegaan.

Op 24 juni 2016 hadden we op Rolduc afscheid genomen van Pater Elders, na veertig jaren van docentschap op Rolduc. We vertrouwen erop dat we nu een voorspreker in de hemel mogen hebben, nu hij God mag zien die hij in geloof en studie steeds zoveel eer heeft gegeven.

Pater Leo Elders (1926) was lid van de Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD). Hij studeerde theologie in Nederland en Duitsland en filosofie aan de universiteit van Utrecht, Harvard en Montreal. Hij was van 1961-1971 hoogleraar in de filosofie in Japan. Hij was van 1972-1976 hoogleraar in Rome aan de Universiteit van Lateranen en het Angelicum. Verder was pater Elders lid van de Pauselijke Academie Thomas van Aquino in Rome. Tot aan zijn dood werkte hij aan nieuwe uitgaves en publicaties.

Pater Elders werd op zaterdag 19 oktober op het kloosterkerkhof in Teteringen begraven, o.a. in aanwezigheid van de seminariestaf en enkele medewerkers.