Priesterwijding en Neomistenfeest

Eind mei werd een serie van priesterwijdingen afgesloten van Rolducse studenten die in het bisdom Roermond benoemd worden. Op 8 april jl. werden Shaiju Selestin en John Ashirvadam in hun thuisbisdom Trivandrum tot priester gewijd. Het was vanwege de corona-pandemie spannend of dit zou lukken, maar uiteindelijk konden zij door hun eigen bisschop tot priesters worden gewijd. Uiteindelijk konden zij – net voor het vliegverbod naar Nederland vanwege het corona-virus – nog terugkeren naar Nederland.

Op 29 mei jl. werden vervolgens in ons eigen bisdom Austin Joseph en Danny Horsch tot priester gewijd. Door een onverwachte ziekenhuisopname van bisschop Smeets werden zij door hulpbisschop De Jong gewijd. Austin besloot uiteindelijk toch niet om later voor de wijding naar India terug te gaan, vanwege de onzekere situatie. Zo werden Austin en Joseph samen gewijd, te midden van een klein aantal mensen en met een aantal maatregelen, zoals het weglaten van de priester-corona, waarbij de aanwezige priesters bij de wijdelingen de handen opleggen.

Tenslotte vond op 31 mei in Sri Lanka (het bisdom Batticaloa) de priesterwijding plaats van Nicholas Pethuru en Ranil Weerawarna. Zij werden vanwege de pandemie in een zeer kleine en besloten viering tot priester gewijd door hun bisschop.

Nicholas en Ranil zijn nog niet in de gelegenheid om terug te komen naar Nederland, maar voor de andere vier wijdelingen geldt dat zij op 3 juni terugkwamen naar het seminarie om hun eerste heilige Mis op te dragen. Met grote vreugde en dankbaarheid vierden Danny, Austin, Shaiju en John op de donderdag na hun wijding (Sacramentsdag) de heilige Mis voor de seminariegemeenschap en de studenten van Remdemptoris Mater. Aansluitend ontvingen de aanwezigen, studenten, staf en medewerkers, de neomistenzegen van de nieuwe priesters.

Na de heilige Mis was er in de recreatiezaal een feestelijke bijeenkomst. De rector sprak een afscheidswoord voor de neomisten, en de studieprefect reikte hun de cijferlijsten uit. Ook ontvingen zij van het seminarie een afscheidscadeau als herinnering aan hun studietijd op Rolduc.