Roepingenvespers

Op woensdag 6 november werd er op het seminarie Rolduc een heilig Uur geworden gehouden waarin in het bijzonder werd gebeden om roepingen. Deze gebedsviering begon met gezongen Vespers en werd gevolgd door aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Het IRO (Interdiocesaan Roepingen Overleg) heeft de week van 3 tot en met 9 november 2019 uitgeroepen tot Roepingenweek. In deze week, rond het feest van de heilige Willibrord, zijn alle bisdommen opgeroepen om extra te bidden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Ieder bisdom kreeg een specifieke gebedsdag aangewezen. Voor ons bisdom werd dit woensdag 6 november 2019, op het feest van de heilige geloofsverkondigers in onze streken.