Scrutinium en aanstellingen

Op woensdag 6 november begon mgr. Smeets aan zijn scrutinium op het Grootseminarie. Meer dan twee dagen lang bezocht hij persoonlijk de studenten en de staf. Daarnaast maakte de bisschop ook werkelijk deel uit van de gemeenschap: er werd samen gebeden, gegeten en gelachen, waarbij formaliteit en informaliteit elkaar gepast afwisselden. Kortom, tijdens het scrutinium deelden seminarie en bisschop wel en wee en werd hun band bevestigd en uitgediept. 

Op 7 november vierde de seminariegemeenschap het hoogfeest van de heilige Willibrord, die als beschermheilige van onze kerkprovincie, zoals de heilige Servatius enkele eeuwen voor hem, de grondlegger was van de christelijke geloofsgemeenschap in de Lage Landen. God riep de heilige bisschop van Utrecht om het geloof in deze streken te verkondigen. De dag begon voor het seminarie dus feestelijke met om 6:50 Lauden en aansluitend de pontificale Hoogmis, waarin mgr. Smeets hoofdcelebrant was.

Tijdens die heilige Mis, waarbij de seminaristen aan het begin uit volle borst het aanstekelijke Willibrord-lied zongen, stelde de bisschop ook plechtig twee jonge navolgers van Willibrord aan tot acoliet en één als lector. Na een verdere dag van lessen en studie sloot de gemeenschap om 20:20 het hoogfeest af met de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

(Tekst: BP)