Uitvaart mgr. B. Janssens

Op vrijdag 9 augustus vond in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Maastricht de uitvaartdienst plaats van mgr. Ben Janssens. Mgr. Janssens was helaas al geruime tijd ziek en verbleef in een verpleegkliniek. Ondanks dat hij al langere tijd geen les op Rolduc meer heeft kunnen geven, bleef de band met het seminarie erg groot. Hij heeft het grootste deel van zijn leven gewijd aan de wetenschap en aan het lesgeven. Bovendien was er altijd een zeer grote hartelijkheid en steun voor de studenten uit binnen- en buitenland.

Ben Janssens was al sinds 1982 docent op Rolduc. Bovendien werd hij lid van het kathedraal kapittel en vervulde hij gedurende vele jaren tal van andere taken ten dienste van het Bisdom Roermond en overigens ook van de Kerkprovincie als zodanig.

De uitvaart in het parochiecluster waar hij tot aan zijn ziekbed pastoraal actief was, werd een waardige viering waarin het Grootseminarie vertegenwoordigd was, evenals het Kapittel. Oud-rector Jan Vries - de pastoor van de parochies waarin Ben werkzaam was - leidde de uitvaart, terwijl bisschop Smeets een woord sprak bij de Laatste aanbeveling ten afscheid. Moge hij rusten in vrede.

Op 14 september, aan het begin van het studiejaar, werd in de seminariegemeenschap een Requiem gehouden worden voor de zielenrust van Ben.