Priesterdagen

Inmiddels werden al voor de derde keer de priesterdagen van het bisdom Roermond in de nieuwe vorm georganiseerd. De priesters van het bisdom Roermond worden uitgenodigd voor een dag van studie en een dag van bezinning, waarbij het aspect van ontmoeting een belangrijke rol speelt.

Dit jaar mochten we in de seminariegemeenschap een veertiental priesters ontvangen, die op zondagavond arriveerden. Zo begonnen de dagen met een zeer geslaagd gezellig samenzijn in de recreatiezaal.

Na de Eucharistieviering in de Abdijkerk, samen met de seminaristen, begon de dag met een college van pater Kris de Brabander (Abdij van Tongerlo, België). Hij is docent aan het seminarie, en vertelde over de visie van Augustinus op het priesterschap en het bisschopsambt. Hij had een zeer aandachtig gehoor, en met een degelijk verhaal wist hij de aanwezigen te boeien.

Vervolgens was het de beurt aan Geert van Dartel, de katholieke voorzitter van de Raad van Kerken, die sprak over de praktische betekenis van oecumene. Met veel anekdotes uit zijn lange staat van dienst, illustreerde hij waarom de verbinding tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de andere christelijke kerken en kerkgenootschappen zo belangrijk is.

In de namiddag vertelde aalmoezenier pastoor Harry Notermans over zijn werk en over verschillende caritatieve initiatieven. Ook ging hij in op de meer fundamentele noodzaak om als priester ook een antenne te hebben voor sociale nood en uitdagingen.

De volgende dag, ook beginnend met het morgengebed en de heilige Mis, was een zogenaamde ‘stille dag’. Een dag van gebed en bezinning, waarbij vader André Pierik de inleidingen op het gebed verzorgde. Met de gelegenheid voor aanbidding en met gezongen vespers en het heilig uur in de namiddag, werd er een goede gezamenlijke sfeer van gebed gecreëerd. 

Voor de seminaristen was de ontmoeting met de priesters ook heel mooi. De gezamenlijke maaltijden en de gesprekken worden als heel inspirerend ervaren. De dagen eindigden met een gezamenlijke gezellige avondmaaltijd, waarbij de deelnemers tevreden huiswaarts gingen. Op het seminarie zien we alweer uit naar de volgende editie van deze belangrijke priesterdagen.