Kerk: ‘Regula pastoralis’ (‘De pastorale regel’)

In het voorjaar van 2021 verscheen voor het eerst in het Nederlands taalgebied een volledige vertaling van de ‘Regula pastoralis’ (‘De pastorale regel’) van Gregorius de Grote. Deze paus bestuurde de kerk van 590-604. Gedreven door zijn missionaire geest stuurde hij o.a. ook monniken naar Engeland, vanwaar een eeuw later beroemde missionarissen zoals Willibrord en Bonifatius naar ons land zouden trekken. Voor Gregorius stond vast dat de priesters voor hun dienstwerk aan God en de Kerk goed toegerust moesten zijn. Daarom schreef hij voor hen de pastorale regel. Op tal van plaatsen bevat deze regel echter waardevolle aanwijzingen voor een deugdzaam leven voor iedereen en een schat van spirituele inzichten. 

De twee vertalers van deze regel in het Nederlands zullen op deze avond dit werk van Gregorius presenteren en voor ons allen toegankelijk maken.