Sociologie: De wereld na corona – observaties van een socioloog

In de omschrijving van deze bijdrage voor het afgelopen studiejaar schreef de inleider in juni 2020: “Hoe zal het leven na corona zijn? Allereerst is het de vraag wanneer we kunnen spreken van ‘na corona’? Is dat al eind 2020 of pas ergens in de loop van 2021 of nóg later? Er zal hoe dan ook op korte termijn het nodige veranderen: een economische depressie, werkloosheid, reisbeperkingen, thuis werken enz.”

Deze en nog een heel aantal andere veranderingen hebben wij inmiddels al leren kennen, soms zelfs als het zogenaamde ‘nieuwe normaal’. 

Maar: welke zijn de veranderingen op langere termijn? Daarover wordt veel gespeculeerd: gaat het leven er definitief anders uitzien of wordt alles weer zoals het vroeger was? Als socioloog vind ik het mijn taak niet zo zeer om te speculeren, maar veeleer om na te gaan wat er uit onderzoek naar voren komt: op een aantal maatschappelijke terreinen en zeker ook op het gebied van kerk en godsdienst.