Cursus Liturgische vorming

Als onderdeel van Academie Rolduc worden vanaf september 2021 bijeenkomsten liturgische vorming aangeboden op twee plaatsen in Limburg: in Gulpen en Venray. Op beide locaties gaat het om zes zaterdagmiddagen, die één keer maand plaatsvinden. Afgelopen seizoen was de cursus een groot succes, waaraan tientallen belangstellenden hebben deelgenomen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op de vraag wat liturgie is en wat we in de kerk eigenlijk vieren? En waarom we vieren zoals we dat doen? De reeks begint met een inleiding over de spiritualiteit van liturgie, gevolgd door uitleg over de eucharistie, het kerkelijk jaar en de indeling van het kerkelijk jaar.

De cursus met als titel ‘Blijft dit doen om mij te gedenken’ kan met name interessant zijn voor mensen die bij de liturgie betrokken zijn, zoals kosters, acolieten en lectoren. Maar ook alle anderen zijn van harte welkom.

In Gulpen begint de cursus op 18 september 2021 en in Venray op 2 oktober 2021. De thema’s verschillen op beide locaties, omdat de cursus in Venray afgelopen jaar ook al gegeven is en daar nu een vervolgcursus van start gaat. Beide zijn los van elkaar te volgen. Het is ook mogelijk om afzonderlijke bijeenkomsten te volgen en niet de heel reeks. Kosten bedragen 5 euro per avond, ter plekke te voldoen.

Bij voldoende belangstelling kan er ook op andere plekken een ingekorte versie van drie bijeenkomsten voor met name lectoren en/of acolieten worden aangeboden.