De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag: van 13.00 – 16.30 uur.

Gedurende deze tijden is het mogelijk gebruik te maken van de faciliteiten die de bibliotheek biedt: advies, uitleen van documenten uit de collectie, studiegelegenheid.

Tijdens de jaarlijks vast te stellen vakantieperiodes en op sommige college-vrije dagen is de bibliotheek gesloten.

De betreffende dagen zijn voor 2020 als volgt:


Gesloten in 2020


         1 t/m 3 jan.


            24 t/m 28 febr.


            10 t/m 17 apr.


            27 apr.


            5 mei


            21 en 22 mei


            1 juni


            zomer: 20 juli t/m 28 aug.


            23 okt.


            8 dec.


            21 dec. t/m 1 jan. 2021