Spirituaal - Docent spirituele theologie / oecumene

Bernhard Hegge werd geboren op 10 juli 1961 in Osnabrück (D). Hij studeerde aan het Grootseminarie Rolduc en werd in 1988 priester gewijd van het bisdom Roermond. Na enkele jaren als kapelaan in verschillende parochies kreeg hij in 1994 een studieopdracht voor Spirituele Theologie in Rome. Aan het Instituut voor Spiritualiteit van de Pauselijke Universiteit Gregoriana behaalde hij het licentiaat en vervolgens het doctoraat in de Spirituele Theologie met een proefschrift over ‘Christliche Existenz bei Romano Guardini’. 

Vanaf 1997 is hij docent aan het Grootseminarie Rolduc, aanvankelijk alleen voor het vak spirituele theologie, naderhand ook voor de vakken Inleiding tot het christelijk geloven en Oecumene. Hij is ook docent aan het Theologisch Instituut Rolduc. 

Van 2003 tot 2016 was hij tevens pastoor van de parochies St. Martinus, Vijlen, St. Catharina, Lemiers en St. Lambertus, Holset, vanaf 2009 gedelegeerde voor de oecumene van het bisdom Roermond.

Sinds 2012 is Dr. Hegge ook de spirituaal van de priesteropleiding; sinds 2016 ook bibliothecaris.