Op donderdag 16 juni ontvingen we de vijf nieuwe priesters van dit studiejaar, die overigens allen op een andere datum werden gewijd. Christyraj Francis, Francis Sahayam, Vins Siju Vincent, Arulraj Mariasusai en Miguel Alberto Estrada maakten hun opwachting in de Abdijkerk voor de feestelijke Eucharistieviering op het hoogfeest van Sacramentsdag.

Op zondag 12 juni maakten wij als seminariegemeenschap een bedevaart naar de kapel van Pater Karel in Munstergeleen. Ter ere van de 200e geboortedag van de Heilige pater Karel Houben, heeft paus Fransicus een Heilig Jaar afgekondigd, waarin aan iedereen die een bedevaart maakt naar een van beide bedevaartsplaatsen van pater Karel een volledige aflaat verleend wordt.


Publicatie van docent Hubert Timmermans

Deze dagen verscheen de monografie van filosoof Hubert Timmermans, docent aan het seminarie. Hij schreef een indrukwekkend boek over 'de vreemdheid van het zijnde'. Het boek telt 528 pagina's, is uitgegeven met een harde kaft.

De prijs is 24,50 euro, excl. verzendkosten en het kan besteld worden via info@remove-this.rolduc.nl 

Hubert Timmermans is filosoof en theoretisch taalkundige. Hij is als docent wijsbegeerte verbonden aan het Grootseminarie Rolduc en aan het Center for European Studies van Maastricht University. Zijn onderwijs richt zich onder meer op de wijsgerige kosmologie en op de comparatieve metafysica.

Omschrijving van de inhoud:

De vraag ‘waarom er iets is in plaats van niets’, kent een centrale positie in de westerse metafysica. Dat er aan deze kwestie echter nog geen finale probleemstellingsstatus mag worden toebedeeld, hoopt de in dit boek aan de orde gestelde verhandeling duidelijk te maken.

De vraag op zich blijkt namelijk ten aanzien van haar identiteitsvastlegging en betekenisvoorwaarde afhankelijk te zijn van een wijsgerige kosmologie welke als zodanig niet zonder het naar voren komen van een metafysische openbaringsactor tot in haar uiterste karakteristiek kan worden herleid. Wat het een en ander zegt, is dat de primaire probleemstelling waarop de metafysica zich dient te richten de ‘waarom’- vraag met betrekking tot de ‘aanwezigheid’ van het ‘zijnde’ volstrekt overstijgt. 

Hiermee komt er een kosmologie in beeld die onvermijdelijk haar eigen betrekkelijkheid onderkent en welke aan de hand van dit inzicht de ruimte biedt voor het optreden van een openbaringsmetafysica die het noodzakelijke sluitstuk vormt van iedere kosmologische beschouwing welke het ‘geschieden’ van het ‘bestaande’ van zowel een uitputtende beschrijving als van een laatste verantwoording wenst te  voorzien.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!