Na tweemaal uitgesteld te zijn geweest, vond voor de Nederlandse bisschoppenconferentie het ‘Ad Limina’ bezoek plaats in Rome, van 7 tot en met 13...

read more

Het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, is op Rolduc al heel wat jaren de dag waarop de seminariegemeenschap mensen mag verwelkomen op de...

read more

Op de dagen van 1 en 2 november, het hoogfeest van Allerheiligen en vervolgens Allerzielen, is er op het seminarie extra aandacht voor deze...

read more

Afgelopen zaterdag, op 29 oktober 2022, werden op een stralende herfstochtend, Vijay Pratap Nallipogu, Andy Fred Garcia Merino en Jose Eduardo Hoyos...

read more

Traditiegetrouw begint het nieuwe studiejaar van het grootseminarie met het herfstuitstapje. Dit om op ontspannen en informele wijze samen te zijn met...

read more

Op donderdag 8 september, het feest van de geboorte van de Moeder Gods, is het nieuwe studiejaar 2022/2023 plechtig geopend. In de ochtend vond de...

read more

Op 25 augustus 2022 ontvingen Rohit Vincent en Jijomon Oonnattu in hun thuisbisdom Kochin de diakenwijding. Eerder al hadden ook Sabin Jospeh, Vincent...

read more

Op 24 en 25 juni vond de afsluiting van het studiejaar 2021-2022 plaats. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vond er een barbecue plaats voor de...

read more

Op donderdag 16 juni ontvingen we de vijf nieuwe priesters van dit studiejaar, die overigens allen op een andere datum werden gewijd. Christyraj...

read more

Op zondag 12 juni maakten wij als seminariegemeenschap een bedevaart naar de kapel van Pater Karel in Munstergeleen. Ter ere van de 200e geboortedag...

read more

Op zaterdag 11 juni, op de gedachtenis van de heilige Barnabas, werd Miguel Alberto Alfaro, afkomstig uit El Salvador in Zuid-Amerika, in de...

read more

Op zondag 29 mei bracht de seminariegemeenschap van Rolduc een bezoek aan onze broeders van het grootseminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer....

read more

Donderdag 26 mei jl. was een bijzondere dag voor onze seminariegemeenschap. Op het Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart, mochten wij alle...

read more

Op het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer namen wij als seminariegemeenschap afscheid van onze logopediste mevrouw Barenbrug, die het na een...

read more

Op 23 mei 2022 werd door de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater een jarenlange traditie in ere gehouden: Op een dag in mei, de...

read more

Op woensdag 5 mei namen wij als seminariegemeenschap afscheid van Doetie Groeneveld, die na 21 jaren trouwe dienst op Rolduc (waarvan ruim 10 jaar op...

read more

Op 4 mei worden in heel Nederland de mensen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog het leven lieten door oorlogsgeweld. Ook werd...

read more

Tijdens de paasvakantie van het seminarie, vonden er in India in verschillende bisdommen priesterwijdingen plaats van onze studenten. Dit jaar reisde...

read more

Het vieren van het heilig Triduum is in de seminariegemeenschap altijd een bijzonder mooi moment. Zoals dat de bedoeling is, wordt op een...

read more

De Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland (OPN) is een jaarlijks terugkerende dag waarop de priesterstudenten in Nederland elkaar ontmoeten om op...

read more

Op donderdagavond 10 maart kwam de seminariegemeenschap bij elkaar om te spreken over synodaliteit, of beter gezegd: om de synodaliteit te beleven. De...

read more

Nadat de corona-pandemie een paar maal voor uitstel had gezorgd, konden dit jaar de priesterdagen eindelijk weer doorgaan op 7 en 8 maart. Nadat...

read more

Na de carnavalsonderbreking is iedereen op Aswoensdag weer teruggekeerd op het seminarie. Het begin van de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning,...

read more

Op zaterdag 26 februari werd diaken Christyraj Francis in Sri Lanka, in zijn thuisbisdom Batticaloa, tot priester gewijd. Christyraj kwam enkele jaren...

read more

Aan het begin van het zomersemester wordt elk jaar het Rectorsfeest gevierd. Normaliter trekken de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris...

read more

Nadat vorig jaar de seminarweek naar een ander tijdstip verplaatst was vanwege de pandemie, kon dit maal weer gewoontegetrouw in de eerste week van...

read more

Op zondag 9 januari ontving de seminariegemeenschap dhr. Joep Habets, die een voordracht hield over de Lijkwade van Turijn. Bovendien toonde hij ons...

read more

Op donderdag 16 december, daags voor het begin van de kerstvakantie, kwam de seminariegemeenschap samen voor de adventsviering. Hierbij droegen de...

read more

Op de feestdag van de heilige Lucia viert de seminariegemeenschap traditiegetrouw de H. Mis in de crypte van de Abdijkerk. Op 13 december 1108 werd de...

read more

Voor het seminarie en heel het bisdom is 8 december een bijzondere en belangrijke dag. Op deze dag wordt er namelijk jaarlijks stilgestaan bij drie...

read more

Op zondagmiddag 5 december bracht Sint Nicolaas samen met zijn Zwarte Piet een bezoek aan het Grootseminarie Rolduc. Eigenlijk zouden zij 's avonds...

read more

Op zondag 21 november zou, na een jaar geen doorgang te hebben kunnen vinden, de jaarlijkse gastenmiddag weer plaatshebben op het seminarie. Helaas...

read more

Op donderdag 28 november werden een aantal studenten tot lector en acoliet aangesteld. Vier studenten zijn weer een stap verder gekomen op weg naar...

read more

Regelmatig worden er mensen uitgenodigd door de seminariegemeenschap om wat te vertellen over belangrijke onderwerpen uit de bisdom- en...

read more

Bij gelegenheid van de nationale roepingenweek, werden er op het seminarie twee roepingendagen georganiseerd. Zowel op de bezinningsdag, op zondag 7...

read more

Elk jaar op 2 november gedenkt de Kerk, en zo ook het Grootseminarie Rolduc, de zielen van alle overleden gelovigen.

In de ochtend werden in de...

read more

Op zaterdag 30 oktober vond in de Christoffelkathedraal te Roermond de diakenwijding plaats. Hulpbisschop De Jong wijdde namens de zieke bisschop...

read more

Op zondag 17 oktober was de seminariegemeenschap aanwezig in de kathedraal van Roermond, voor de pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van de...

read more

Dinsdagmiddag 5 oktober mochten we op het seminarie onze bisschop, mgr. Smeets, verwelkomen. Het bezoek van de bisschop was voor het seminarie extra...

read more

Op vrijdag 1 oktober heeft de seminariegemeenschap het 25-jarig dienstjubileum van mevr. José Berntzen-Frijns gevierd. Aanvankelijk was José parttime...

read more

Op zaterdag 25 september vonden op Rolduc de baccalaureaatsexamens plaats. Deze examens besluiten de studie van de priesterkandidaten met een...

read more

Donderdag 9 september werd, met de docentenvergadering en een geweldig symposium het studiejaar geopend. Voor de docenten betekende dat een...

read more