Op 24 en 25 juni vond de afsluiting van het studiejaar 2021-2022 plaats. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vond er een barbecue plaats voor de...

read more

Op donderdag 16 juni ontvingen we de vijf nieuwe priesters van dit studiejaar, die overigens allen op een andere datum werden gewijd. Christyraj...

read more

Op zondag 12 juni maakten wij als seminariegemeenschap een bedevaart naar de kapel van Pater Karel in Munstergeleen. Ter ere van de 200e geboortedag...

read more

Op zaterdag 11 juni, op de gedachtenis van de heilige Barnabas, werd Miguel Alberto Alfaro, afkomstig uit El Salvador in Zuid-Amerika, in de...

read more

Op zondag 29 mei bracht de seminariegemeenschap van Rolduc een bezoek aan onze broeders van het grootseminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer....

read more

Donderdag 26 mei jl. was een bijzondere dag voor onze seminariegemeenschap. Op het Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart, mochten wij alle...

read more

Op het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer namen wij als seminariegemeenschap afscheid van onze logopediste mevrouw Barenbrug, die het na een...

read more

Op 23 mei 2022 werd door de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater een jarenlange traditie in ere gehouden: Op een dag in mei, de...

read more

Op woensdag 5 mei namen wij als seminariegemeenschap afscheid van Doetie Groeneveld, die na 21 jaren trouwe dienst op Rolduc (waarvan ruim 10 jaar op...

read more

Op 4 mei worden in heel Nederland de mensen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog het leven lieten door oorlogsgeweld. Ook werd...

read more

Tijdens de paasvakantie van het seminarie, vonden er in India in verschillende bisdommen priesterwijdingen plaats van onze studenten. Dit jaar reisde...

read more

Het vieren van het heilig Triduum is in de seminariegemeenschap altijd een bijzonder mooi moment. Zoals dat de bedoeling is, wordt op een...

read more

Palmzondag, 10 april, werd de Goede Week op plechtige wijze ingeluid op het seminarie. In de ochtend werden in de kruisgang van de abdij de palmtakken...

read more

Regelmatig mogen wij als seminariegemeenschap diverse gasten verwelkomen om ons te vertellen over de bijzondere werkzaamheden die zij in en om het...

read more

Op donderdag 24 maart bracht de voltallige seminariegemeenschap, samen met de seminaristen van ‘Redemptoris Mater’ een bezoek aan Breda om daar de...

read more

De Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland (OPN) is een jaarlijks terugkerende dag waarop de priesterstudenten in Nederland elkaar ontmoeten om op...

read more

Op donderdagavond 10 maart kwam de seminariegemeenschap bij elkaar om te spreken over synodaliteit, of beter gezegd: om de synodaliteit te beleven. De...

read more

Nadat de corona-pandemie een paar maal voor uitstel had gezorgd, konden dit jaar de priesterdagen eindelijk weer doorgaan op 7 en 8 maart. Nadat...

read more

Na de carnavalsonderbreking is iedereen op Aswoensdag weer teruggekeerd op het seminarie. Het begin van de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning,...

read more

Op zaterdag 26 februari werd diaken Christyraj Francis in Sri Lanka, in zijn thuisbisdom Batticaloa, tot priester gewijd. Christyraj kwam enkele jaren...

read more

Aan het begin van het zomersemester wordt elk jaar het Rectorsfeest gevierd. Normaliter trekken de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris...

read more

Nadat vorig jaar de seminarweek naar een ander tijdstip verplaatst was vanwege de pandemie, kon dit maal weer gewoontegetrouw in de eerste week van...

read more

Op zondag 9 januari ontving de seminariegemeenschap dhr. Joep Habets, die een voordracht hield over de Lijkwade van Turijn. Bovendien toonde hij ons...

read more

Op donderdag 16 december, daags voor het begin van de kerstvakantie, kwam de seminariegemeenschap samen voor de adventsviering. Hierbij droegen de...

read more

Op de feestdag van de heilige Lucia viert de seminariegemeenschap traditiegetrouw de H. Mis in de crypte van de Abdijkerk. Op 13 december 1108 werd de...

read more

Voor het seminarie en heel het bisdom is 8 december een bijzondere en belangrijke dag. Op deze dag wordt er namelijk jaarlijks stilgestaan bij drie...

read more

Op zondagmiddag 5 december bracht Sint Nicolaas samen met zijn Zwarte Piet een bezoek aan het Grootseminarie Rolduc. Eigenlijk zouden zij 's avonds...

read more

Op zondag 21 november zou, na een jaar geen doorgang te hebben kunnen vinden, de jaarlijkse gastenmiddag weer plaatshebben op het seminarie. Helaas...

read more

Op donderdag 28 november werden een aantal studenten tot lector en acoliet aangesteld. Vier studenten zijn weer een stap verder gekomen op weg naar...

read more

Regelmatig worden er mensen uitgenodigd door de seminariegemeenschap om wat te vertellen over belangrijke onderwerpen uit de bisdom- en...

read more

Bij gelegenheid van de nationale roepingenweek, werden er op het seminarie twee roepingendagen georganiseerd. Zowel op de bezinningsdag, op zondag 7...

read more

Elk jaar op 2 november gedenkt de Kerk, en zo ook het Grootseminarie Rolduc, de zielen van alle overleden gelovigen.

In de ochtend werden in de...

read more

Op zaterdag 30 oktober vond in de Christoffelkathedraal te Roermond de diakenwijding plaats. Hulpbisschop De Jong wijdde namens de zieke bisschop...

read more

Op zondag 17 oktober was de seminariegemeenschap aanwezig in de kathedraal van Roermond, voor de pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van de...

read more

Dinsdagmiddag 5 oktober mochten we op het seminarie onze bisschop, mgr. Smeets, verwelkomen. Het bezoek van de bisschop was voor het seminarie extra...

read more

Op vrijdag 1 oktober heeft de seminariegemeenschap het 25-jarig dienstjubileum van mevr. José Berntzen-Frijns gevierd. Aanvankelijk was José parttime...

read more

Op zaterdag 25 september vonden op Rolduc de baccalaureaatsexamens plaats. Deze examens besluiten de studie van de priesterkandidaten met een...

read more

Donderdag 9 september werd, met de docentenvergadering en een geweldig symposium het studiejaar geopend. Voor de docenten betekende dat een...

read more

Vandaag bezochten we - nog voor het begin van het studiejaar - de Passiespelen in Tegelen. Nadat de voorstelling al een aantal keren was uitgesteld in...

read more

Voor veruit de meeste studenten was het afgelopen zomer eindelijk weer mogelijk om naar huis te gaan tijdens de zomervakantie. Een aantal van hen...

read more

Slechts enkele maanden na het verschijnen van de Pastorale Regel van paus Gregorius de Grote in een Nederlandse vertaling, was de eerste oplage van...

read more

Een periode van lockdown kan ook voordelen hebben. Voor diaken Delahaye (docent op Rolduc) was het een mooie gelegenheid om een project, waar hij al...

read more

Op vrijdag 25 juni werd het studiejaar 2020-2021 feestelijk afgesloten. 's Avonds werd er een barbecue georganiseerd, en op zaterdagochtend vierden we...

read more

Nadat de nieuwe priesters Ranil en Nicholas weer in Nederland waren teruggekeerd, volgde ook voor hen het neomistenfeest op het seminarie: op het...

read more

De heilige paus Johannes Paulus II vroeg aan de bisschoppen van heel de wereld om het getuigenis van de bloedgetuigen van de twintigste eeuw niet in...

read more

Op woensdag 9 juni was rector Hendriks in Rome in verband met een belangrijke bijeenkomst rond de affiliatie met de Lateraanse Universiteit. Gedurende...

read more

Eind mei werd een serie van priesterwijdingen afgesloten van Rolducse studenten die in het bisdom Roermond benoemd worden. Op 8 april jl. werden...

read more

Op 18 mei heeft de seminariegemeenschap de jaarlijkse voetbedevaart naar Leenhof gemaakt. Deze voetbedevaart naar Leenhof heeft een lange traditie, al...

read more

Van 5 tot en met 7 mei jl. bezocht bisschop Smeets het seminarie voor het scrutinium van dit zomersemester. Ook nu weer nam de bisschop de tijd om...

read more

Op 25 april werd in de Katholieke Kerk Roepingenzondag gevierd: de dag van gebed voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze...

read more

De belangrijkste vieringen van het jaar, zeker ook bij een priesteropleiding, zijn die van het heilig Triduum. Op 28 maart begon de...

read more

Door de coronamaatregelen en de lockdown is het ook dit jaar maar beperkt mogelijk om veel mensen bij de vastenactie van het seminarie te betrekken....

read more

Op 17 februari begon de veertigdaagse vastentijd met Aswoensdag. In de pontificale heilige Mis 's avonds kwam de bisschop naar het seminarie voor het...

read more

Het rectorsfeest dat voor 10 februari gepland stond, werd weliswaar gevierd, maar dan met een programma “in lockdown”. We konden het vanwege de...

read more

Op vrijdag 5 februari kon bisschop Smeets dan eindelijk de lang verwachte vertaling van de Pastorale regel van paus Gregorius de Grote in ontvangst...

read more

Op woensdag 20 januari 2021 overleed oud-spirituaal Gerard Wilkens SJ in Nijmegen aan de gevolgen van een corona-besmetting. Hij werd 80 jaar oud. Dit...

read more

Op 5 januari 2021 stierf in het verzorgingshuis van de Jezuïeten in Nijmegen, pater Haye van der Meer SJ, die de gezegende leeftijd van 94 jaar mocht...

read more

Op 10 januari 2021 ontving de seminariegemeenschap deken Jack Honings als gast in het kader van een gemeenschapsavond. Hij is deken van Schinnen en...

read more

Kort voor de kerstvakantie begon in Nederland de periode van ‘lockdown’, waardoor er vanaf woensdag 16 december geen les meer kon worden gegeven....

read more

Op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen viert zowel het Grootseminarie Rolduc, als ook het Bisdom het patroonsfeest. Voor Rolduc is dit de 46e...

read more

Op 6 december 2020 heeft de seminariegemeenschap Bert Kreijen als gast ontvangen. Hij is als edelsmid in het bisdom en ver daarbuiten bekend en maakte...

read more

Ondanks de Corona-maatregelen kon de Sint met zijn Piet op donderdag 3 december toch naar het Grootseminarie komen. Voor deze gelegenheid waren alleen...

read more

In de gemeenschapsagenda van het Grootseminarie Rolduc was op 22 november de jaarlijkse gastenmiddag voorzien. Door de corona-maatregelen kon die nu...

read more

Het is alweer een paar maanden geleden dat de laatste studenten van het vorige studiejaar tot priester werden gewijd. Boby Thomas en Robin Thomas...

read more

Op 4 november werden twee seminaristen van het Grootseminarie Rolduc tot respectievelijk lector en acoliet aangesteld door bisschop Harrie Smeets. Dat...

read more

Op 2 november werden ook op het seminarie alle overleden gelovigen herdacht. In de Abdijkerk werd 's ochtends  een plechtige Eucharistieviering...

read more

Op zaterdag 31 oktober vond in de kathedraal van Roermond de diakenwijding plaats. Waar normaal gesproken alleen Danny Horsch voor het bisdom Roermond...

read more

Vijf kandidaten legden op zaterdag 26 september het baccalaureaatsexamen af. In naam van de Lateraanse Universiteit kon de studieprefect aan John,...

read more

Aan het begin van het semester is het een goed gebruik om het hele seminarie een uitstapje te maken. Aanvankelijk zouden we nu naar de Passiespelen...

read more

Bij het afscheid nemen van pater Matheu Wagemaker als tijdelijk docent op ons seminarie, kondigde deze aan dat hij een weerzien op de abdij wel erg...

read more

Op zondag 26 juli 2020 heeft kapelaan Taison Titus om 11:00 uur in de kerk van Wolder zijn eerste H. Mis opgedragen. Deze heilige Mis was later dan...

read more

Ondanks de vele versoepelingen die inmiddels weer werden doorgevoerd, nu de corona-pandemie teruggedrongen wordt in onze streken, had corona toch nog...

read more

Ondanks de moeilijkheden die de Corona-pandemie met zich meebrachten, vonden er toch twee priesterwijdingen plaats: die van Pawel Zelazny en Taison...

read more

Naar aanleiding van een oude belofte, pelgrimeert het Grootseminarie Rolduc ieder jaar naar de kapel van Leenhof, om de voorspraak van Maria in te...

read more

Nu van de overheid de bibliotheken weer open mogen, willen wij ook onze seminariebibliotheek weer openstellen voor externe gebruikers. Vanaf 25 mei...

read more

Op donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei heeft bisschop mgr. Smeets het halfjaarlijks  scrutinium gehouden in het Grootseminarie. De bisschop heeft...

read more

Dit jaar werd in het seminarie niet de gewoonlijke bijeenkomst gehouden om de gevallenen te gedenken, maar keken we gezamenlijk naar de bijzondere 4...

read more

Normaal gesproken is Roepingenzondag de dag dat alle seminaristen in de parochies zijn. Daar getuigen ze van hun roeping en krijgen ze iets mee van...

read more

Ondanks de beslotenheid in deze Corona-tijd, blijft de seminariegemeenschap zo goed en zo kwaad als het gaat wel in het ritme van het liturgisch jaar....

read more

Doordat COVID-19 flink om zich heen grijpt, is inmiddels nauwelijks nog een plek op de wereld te vinden waar mensen niet massaal ziek worden door het...

read more

Na het jarenlang beproefde concept van de bisdomretraite, dat door Mgr. Wiertz, in het leven werd geroepen, werd er met bisschop Smeets een nieuw...

read more

Na de carnavalsonderbreking is iedereen weer teruggekeerd naar het seminarie. Op Aswoensdag hebben we de vespers en de heilige Mis gevierd met...

read more

Op vrijdag 21 februari heeft de seminariegemeenschap het ‘rectorsfeest’ gevierd. In het kader van dit uitstapje zijn we naar Gent, de hoofdstad van de...

read more

Op woensdag 19 februari waren de nieuw gewijde priesters Boby Thomas en Robin Thomas in de gelegenheid om in de seminariegemeenschap hun eerste...

read more

De eerste week van februari stond in het teken van de jaarlijkse Seminarweek. Van dinsdag 4 februari t/m vrijdag 7 februari zijn de studenten bezig...

read more

In India vonden deze dagen twee priesterwijdingen plaats van seminaristen die op Rolduc hun opleiding hebben gehad. Robin en Boby gingen voor hun...

read more

In het kader van de gemeenschapsavond heeft het seminarie op zondagavond 12 januari een bezoek gebracht aan de 'buren', namelijk het de Brouwgilde van...

read more

Op donderdag 19 december heeft de seminariegemeenschap een mooie adventsviering gehouden in de Abdijkerk van Rolduc.

Tijdens deze viering, met...

read more

Op maandag 9 december jl. vierde de seminariegemeenschap niet alleen het hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis, maar ook de 45ste Dies Natalis van...

read more

Op Sinterklaasavond, donderdag 5 december, hebben wij in het Grootseminarie Rolduc een mooie pakjesavond mogen vieren. De Sint en de pieten zijn ons,...

read more

Op het feest van Christus Koning opende het Grootseminarie Rolduc haar deuren voor verschillende gasten van de seminaristen. Een hele middag en avond...

read more

Op woensdag 6 november begon mgr. Smeets aan zijn scrutinium op het Grootseminarie. Meer dan twee dagen lang bezocht hij persoonlijk de studenten en...

read more

Op woensdag 6 november werd er op het seminarie Rolduc een heilig Uur geworden gehouden waarin in het bijzonder werd gebeden om roepingen. Deze...

read more

Op zaterdag 26 oktober werd in de kathedraal van Roermond Pawel Zelazny tot diaken gewijd. Pawel is afkomstig uit Polen. De wijding wordt verricht...

read more

Op 14 oktober overleed pater Leo Elders SVD in Teteringen na een kort ziekbed, op 93 jarige leeftijd. Al enkele dagen geleden moest de onvermoeibare...

read more

Op 28 september vond het baccalaureaatsexamen plaats voor een heel aantal studenten. Voor deze gelegenheid kwam prof. Pulcinelli van de Lateraanse...

read more

Het jaarlijkse herfstuitstapje op 13 september had een bijzondere bestemming. Al heel vroeg, klokslag 6 uur, vertrok de bus met de...

read more

Op 12 september begon het studiejaar 2019-2020 met een feestelijke H. Mis. De docenten waren daarvoor al in vergadering bij elkaar voor een symposium....

read more

Op vrijdag 9 augustus vond in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Maastricht de uitvaartdienst plaats van mgr. Ben Janssens. Mgr. Janssens was helaas al...

read more

Een aantal priesterstudenten wordt deze zomer in hun thuisbisdommen tot diaken gewijd. Voor de drie priesterstudenten die het betreft, is dat een...

read more

Op de vrijdag voor de zomervakantie is er traditioneel een feestelijke maaltijd, waarbij ook de personeelsleden en de vrijwiligers worden uitgenodigd....

read more

Op Sacramentsdag vierde de seminariegemeenschap de eerste heilige Mis van de nieuwe priesters. Behalve de net gewijde Marco Figliola en Cesar Cortes,...

read more

Op zaterdag 15 juni 2019 werden in de kathedraal van Roermond twee diakens tot priester gewijd. Marco Figliola en Cesar Cortés, beiden werkzaam in...

read more

Op maandag 27 mei vond er weer een grootse voetbalwedstrijd plaats tussen de studenten van het Grootseminarie Rolduc en enkele leden van Chrisko uit...

read more

Op Roepingenzondag, 12 mei jl., werd na de pontificale Roepingenvespers een nieuw glossy magazine van het Grootseminarie gepresenteerd. Dit magazine...

read more

Roepingenzondag is altijd het moment voor de seminaristen om de parochies in te gaan. Dit jaar was dat niet eens zo eenvoudig doordat het begin ervan,...

read more

De jaarlijkse ontmoetingsdag voor alle theologiestudenten van het bisdom Roermond vond dit jaar plaats in de gebouwen van het bisdom aan de...

read more

Op 8 mei is de Bisschop van Roermond begonnen aan zijn halfjaarlijks scrutinium met de seminaristen en stafleden van het Grootseminarie Rolduc. Het...

read more

Op 7 mei vroeg in de ochtend verzamelden de studenten van het Grootseminarie Rolduc en Redemptoris Mater zich bij de grote toegangspoort van Abdij...

read more

Op donderdag in het Paasoctaaf werd Marthoma Alexander tot priester gewijd in zijn thuisbisdom Trivandrum, India. Docent Hans Bouwman is afgereisd als...

read more

Tijdens de heilige drie dagen van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus, wordt er op het seminarie heel wat tijd in de kerk...

read more

Tegen het einde van de vastenactie werd er op Palmzondag een Indiaas eten georganiseerd en een filmavond, waarvoor een aantal gasten werden...

read more

Op 11 maart verzamelden zich zo’n vijfentwintig priesters en diakens uit het bisdom Roermond, maar ook uit het Bossche bisdom, op Rolduc voor de...

read more

Ieder jaar kiest de seminariegemeenschap een project waarvoor ze zich in de Veertigdagentijd in het bijzonder in wil zetten. Ook dit jaar komt de...

read more

Op aswoensdag keerde iedereen - na de carnavalsonderbreking - weer terug naar het seminarie, waar we de heilige Mis vierden met bisschop Smeets. Samen...

read more

Dit jaar had het rectorsfeest een bijzonder karakter, omdat een flinke wandeling naar Aken er onderdeel van was. Om kwart voor acht vertrokken we met...

read more

Elk jaar komen alle priesterstudenten uit heel Nederland bij elkaar en dit jaar werd deze Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland (OPN) 2019...

read more

Van dinsdag 29 januari tot vrijdag 1 februari 2019 werd de seminarweek gehouden, met dit jaar het thema Communicatiewetenschappen. Zowel de...

read more

Op woensdag 16 en donderdag 17 januari bracht mgr. Harrie Smeets, ditmaal als bisschop, een officieel bezoek aan het Grootseminarie Rolduc. Hij sprak...

read more

In de laatste week van het semester, vóór de kerstvakantie, bereidde de seminariegemeenschap zich voor op het aanstaande Kerstfeest met een...

read more

Op het hoogfeest van Maria Onbevlekt ontvangen, 8 december 2018, werd mgr. Harrie Smeets tot 24e bisschop van Roermond gewijd. Vanzelfsprekend waren...

read more

Op 7 december jl. werd alweer het negende deel gepubliceerd van de Studia Rodensia. In deze serie kunnen docenten hun werk publiceren, vooral met het...

read more

Dit jaar werd de 44e Dies Natalis van het Grootseminarie Rolduc gehouden op vrijdag 7 december, omdat de eigenlijke dag op een zaterdag viel. Dit kwam...

read more

Op 5 december 2018, pakjesavond op de vooravond van de gedachtenis van de H. Nicolaas, bracht traditiegetrouw Sint Nicolaas een bezoek aan het...

read more

De jaarlijkse gastenmiddag werd dit jaar gehouden op 25 november, zoals gebruikelijk op het hoogfeest van Christus Koning. Deze dag was oorspronkelijk...

read more

Op donderdag 22 november, op het hoogfeest van kerkwijding van de Abdijkerk, zijn door hulpbisschop Mgr. E. de Jong een zestal kandidaten aangesteld...

read more

Op zondag 11 november vond tijdens de plechtige vesperviering de verlening van de Missio Canonica plaats in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond....

read more

Op woensdag 7 en donderdag 8 november bezocht de Diocesane Administrator het Grootseminarie voor het halfjaarlijkse scrutinium. Terwijl mgr....

read more

Op 3 november mochten we mgr. Octavio Ruiz begroeten in ons seminarie. Hij is de secretaris van de pauselijke raad voor de bevordering van de Nieuwe...

read more

Op donderdag 1 november, op het hoogfeest van Allerheiligen, bracht onze nieuw benoemde bisschop mgr. Harry Smeets een bezoek aan het Grootseminarie...

read more

Afgelopen zaterdag 27 oktober jl. werden door handoplegging en gebed, Marthoma, Cesar en Marco gewijd tot transuent-diaken door hulpbisschop mgr. dr....

read more

Vandaag, op het feest van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee, werd bekend gemaakt dat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor ons bisdom heeft benoemd....

read more

Op zondag 7 oktober 2018 vond een pontificale vesperviering plaats in de Abdijkerk van Rolduc ter gelegenheid van het 25-jarig (zilveren)...

read more

Op vrijdag 5 oktober vierde de seminariegemeenschap de Vespers gezamenlijk met de Associatio Sancti Benedicti Patroni Europae. De bisschop van Luik,...

read more

Zondag 30 september jl. stond in het teken van het 25-jarige bisschopsjubileum van emeritus-bisschop Mgr. Frans Wiertz. Dit werd feestelijk gevierd...

read more

Op vrijdag 28 september werd Arockia Austin Joseph aangesteld tot acoliet. Hij ontving deze aanstelling uit handen van de hulpbisschop, Mgr. De Jong....

read more

Op donderdag 6 september werd het studiejaar 2018-2019 geopend met een feestelijke Eucharistieviering in de Abdijkerk van Rolduc. De rector was...

read more

Van zondag 26 augustus t/m zondag 2 september zal de seminariegemeenschap haar jaarlijkse retraite houden in de Foyer de Charité te Thorn. Spirituaal...

read more