Bezoek bisschop-elect H. Smeets aan het seminarie

Op donderdag 1 november, op het hoogfeest van Allerheiligen, bracht onze nieuw benoemde bisschop mgr. Harry Smeets een bezoek aan het Grootseminarie Rolduc. Iets ná het middaguur werd de aanstaande bisschop met spontaan applaus onthaald in de recreatiezaal door alle seminaristen van het seminarie en enkele stafleden.

Mgr. Smeets werd door de rector met een kort woord begroet. De nieuwe bisschop gaf alle aanwezigen vervolgens een hand en ook hij hield een korte toespraak. Hierin refereerde hij aan de persconferentie bij de bekendmaking van zijn benoeming, waar Mgr. Schnackers aangaf dat de nieuwe bisschop “inne va ôs” ofwel "iemand van ons was". Dit sloeg op het feit dat de nieuwe bisschop uit Limburg komt, maar hij gaf aan deze zin ook breder te willen trekken: “Wij zijn allemaal één van Hem, van Christus; in die zin vormen wij ook een eenheid, en zijn wij allemaal één van ons".

Aansluitend was er een feestelijke maaltijd, met onze aanstaande bisschop letterlijk in ons midden.