Bezoek van mgr. Ruiz (nieuwe evangelisatie)

Op 3 november mochten we mgr. Octavio Ruiz begroeten in ons seminarie. Hij is de secretaris van de pauselijke raad voor de bevordering van de Nieuwe Evangelisatie en is ook een van de leden van de Romeinse Congregatie voor de bisschoppen.

De Colombiaanse bisschop bezocht het bisdom Roermond en zo ook het grootseminarie Rolduc. Hier ontmoette hij enkele studenten, sprak hij met de rector en werd hij rondgeleid door de Abdij. Het bezoek van mgr. Ruiz is zeker een grote eer voor onze opleiding.