Boek van mgr. De Jong: Wijsgerige ethiek

Op 7 december jl. werd alweer het negende deel gepubliceerd van de Studia Rodensia. In deze serie kunnen docenten hun werk publiceren, vooral met het oog op de studie van studenten en andere geïnteresseerden.

In "Wijsgerige ethiek" gaat mgr. dr. Everard de Jong in op de vraag wat goed leven is, vanuit een filosofisch perspectief. 

Zelf zegt de auteur erover:

"Ama, et quod vis fac, zei St. Augustinus (354-430). Bemin, en doe wat je wilt. Het is een mooie ethische richtlijn. Dit soort verlichting hebben we nodig op onze levensweg. Op zoveel kruispunten moeten we immers kiezen: wat doen we, wat laten we, wat vinden we belangrijk, wat moet? Die keuzen hangen samen met wie we ten diepste zijn, en zouden willen of moeten worden. Door ons goede handelen worden we méér ‘onszelf ’. En brengen we ook anderen tot bloei. St. Thomas van Aquino (1225-1274) kende twee typen verlichting: het natuurlijke, filosofische en het geopenbaarde, gelovige, theologische. Wat de filosofische rede ons te bieden heeft over de weg naar ons levensdoel, leest u in dit boek."

Het boek kost € 24,50 en is te bestellen bij uitgeverij Parthenon