Dies Natalis

Dit jaar werd de 44e Dies Natalis van het Grootseminarie Rolduc gehouden op vrijdag 7 december, omdat de eigenlijke dag op een zaterdag viel. Dit kwam overigens bijzonder goed uit vanwege de bisschopswijding van Mgr. Harrie Smeets op 8 december. De Dies werd geopend met een pontificale eucharistieviering in de Abdijkerk Rolduc met ruim 50 priesters, en met als hoofdcelebrant de Bisschop van Groningen Mgr. Van den Hout.

Na de viering was er gelegenheid voor een samenkomst met koffie/thee in de recreatiezaal van het  Grootseminarie. Hierna vond de sessio solemnis plaats in het Megaron. Voorafgaand aan de eigenlijke voordracht bedankte de rector Mgr. Schnackers voor zijn administratorschap. Vervolgens werd kort het nieuwe boek gepresenteerd van hulpbisschop Mgr. Dr. Everard de Jong, met als titel: Wijsgerige Ethiek. Dit is alweer het negende deel van de Studia Rodensia.

Tenslotte was het de beurt aan de eregast, de nieuwe bisschop van Groningen Mgr. Van den hout, tevens oud-docent Exegese van het Grootseminarie Rolduc, die een voordracht gaf met de titel: God verspreidde hen over de aarde (Genesis 11) tegen de achtergrond van de multiculturele samenleving. Hierin sprak hij erover dat culturele diversiteit een rijkdom kan zijn in de wereld waarin wij leven. De bisschop gaf aan dat de kerk in feite en principieel multicultureel is, omdat ze vele volkeren onder haar hoede heeft verzameld en onder het verbond met de God van Israƫl heeft gebracht. Volgens Mgr. Van den Hout is het aan ons de opdracht om de diversiteit van culturen te honoreren en eenheid te zoeken op het niveau van het ene geloof.

Aan het einde van de voordracht was er gelegenheid om met elkaar in contact te treden onder het genot van een aperitief. Aansluitend werd men uitgenodigd voor het diner in de grote eetzaal van Rolduc. Aansluitend aan het diner werd de plechtige verspers gevierd in de Abdijkerk van Rolduc.