Leenhofbedevaart

Op 7 mei vroeg in de ochtend verzamelden de studenten van het Grootseminarie Rolduc en Redemptoris Mater zich bij de grote toegangspoort van Abdij Rolduc. Om klokslag 5:00 uur klonk het lied “Vers L’autel de Marie” bij het beeld van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, waar ook met het rozenkransgebed werd geopend. Tijdens de voettocht werd een tientje van de rozenkrans gebeden bij de diverse kapellen en kruizen onderweg.

Door een kleine omweg arriveerden wij klokslag 7:30 uur bij de Kapel. Aldaar aangekomen hebben wij samen de eucharistie gevierd. Spirituaal Hegge was hoofdcelebrant, en rector Hendriks en studieprefect Rohling waren concelebranten.

Na de viering heeft ieder zijn eigengemaakt ontbijtpakket genuttigd, die al vooraf naar de Kapel waren gebracht. Vóór vertrek hebben wij gezamenlijk de toewijding aan Maria gebeden in de kapel, waarna wij een gebedsprentje ontvingen.

Tot slot gingen de studenten ieder op eigen gelegenheid terug naar het seminarie; sommigen weer te voet, anderen met trein of bus.