Missio canonica-viering en jongerensynode

Op zondag 11 november vond tijdens de plechtige vesperviering de verlening van de Missio Canonica plaats in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Tijdens deze zendingsviering ontvingen enkele mensen van de KaiRos de zending als catechist en een studente van het Theologisch Instituut Rolduc ontving de zending als pastoraal werkster uit handen van de hulpbisschop, Mgr. dr. Everard de Jong. Wij wensen de gezondenen veel zegen en vreugde in hun pastoraat. Dat zij trouw en gelovig hun zending vervullen en kracht vinden in de sacramenten!

In de avond van diezelfde zondag was er een gemeenschapsavond gepland. Ditmaal kwam mgr. De Jong om ons bij te praten over het verloop van de jongerensynode. Met een powerpoint-presentatie vertelde hij over de situatie van de jongeren in Nederland en over zijn inbreng tijdens de synode. In een uitvoerig verhaal lichtte hij verschillende aspecten toe en gaf hij goed de sfeer weer, zoals hij die tijdens de bisschoppenvergadering had ervaren.