Presentatie magazine 'Gezonden'

Op Roepingenzondag, 12 mei jl., werd na de pontificale Roepingenvespers een nieuw glossy magazine van het Grootseminarie gepresenteerd. Dit magazine is een vervolg op de glossy van twee jaar geleden met de naam 'Geroepen'. Terwijl het blad toen een inkijk gaf in het leven van de opleidingen tot priester, diaken en pastoraal werker, is dit keer de aandacht verlegt naar het pastorale werk zelf.

In het blad 'Gezonden' wordt ingegaan op wat het betekent dat mensen geroepen zijn om als priester, diaken of pastoraal werker in de parochie of op school actief te zijn. Het leven van verschillende mensen wordt uitgelicht en ook is er een overweging opgenomen over wat het betekent om geroepen te zijn.

Het blad is bedoeld om mensen bekend te maken met het fenomeen roeping en hun een eenvoudig opstapje te bieden om met Rolduc contact op te nemen. Moge het bijdragen aan de roepingenpastoraal en mensen helpen een beter zicht te krijgen op hun eigen roeping.

(Foto: Bisdom Roermond / F. van Galen)