Priesterwijding

Op zaterdag 15 juni 2019 werden in de kathedraal van Roermond twee diakens tot priester gewijd. Marco Figliola en Cesar Cortés, beiden werkzaam in Roermond, werden door bisschop Smeets gewijd. Voor deze laatste was het de eerste wijding die hij mocht verrichten. 

Eerder dit jaar, kort na Pasen, werd in het aartsbisdom Trivandrum al Marthoma Alexander gewijd. Met hun drieën zijn zij de drie nieuwe priesters die in het bisdom Roermond aan de slag gaan. Terwijl Cesar en Marco in de bisschopsstad blijven, is Marthoma kapelaan in Venray.

Zie voor meer info en foto's de site van bisdom Roermond.