Roepingenvespers en opname onder de priesterkandidaten

Roepingenzondag is altijd het moment voor de seminaristen om de parochies in te gaan. Dit jaar was dat niet eens zo eenvoudig doordat het begin ervan, op zaterdagavond, samenviel met de bisdommelijke ontmoetingsdag van de opleidingen. Toch ging eenieder weer, samen met een medestudent, naar verschillende parochies om daar getuigenis af te leggen van hun roeping en om mensen te ontmoeten. Op zondagmiddag kwam eenieder weer samen in de kathedraal van Roermond, om daar bij de plechtige Vespers aanwezig te zijn.  

Tijdens deze Roepingenvespers op Roepingenzondag werd er niet alleen vurig om roepingen gebeden, maar ook werden er een heel aantal studenten opgenomen onder de aspiranten voor het priesterschap. Met deze stap worden zij door de Kerk aanvaard als kandidaten voor de wijding, die echter pas later volgt.

Dit jaar werden opgenomen: Ranil Weerawarna; Austin Arockia Joseph; Danny Horsch; Franco Javier  Escobar Alvarez; Jean Leonard Ratokiniaina.

We wensen hun veel zegen toe op hun verdere weg naar het priesterschap.

(Foto: Bisdom Roermond / F. van Galen)