Op 14 oktober overleed pater Leo Elders SVD in Teteringen na een kort ziekbed, op 93 jarige leeftijd. Al enkele dagen geleden moest de onvermoeibare...

lees meer

Het jaarlijkse herfstuitstapje op 13 september had een bijzondere bestemming. Al heel vroeg, klokslag 6 uur, vertrok de bus met de...

lees meer

Op 12 september begon het studiejaar 2019-2020 met een feestelijke H. Mis. De docenten waren daarvoor al in vergadering bij elkaar voor een symposium....

lees meer

Op vrijdag 9 augustus vond in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Maastricht de uitvaartdienst plaats van mgr. Ben Janssens. Mgr. Janssens was helaas al...

lees meer

Een aantal priesterstudenten wordt deze zomer in hun thuisbisdommen tot diaken gewijd. Voor de drie priesterstudenten die het betreft, is dat een...

lees meer

Op de vrijdag voor de zomervakantie is er traditioneel een feestelijke maaltijd, waarbij ook de personeelsleden en de vrijwiligers worden uitgenodigd....

lees meer

Op Sacramentsdag vierde de seminariegemeenschap de eerste heilige Mis van de nieuwe priesters. Behalve de net gewijde Marco Figliola en Cesar Cortes,...

lees meer

Op zaterdag 15 juni 2019 werden in de kathedraal van Roermond twee diakens tot priester gewijd. Marco Figliola en Cesar Cortés, beiden werkzaam in...

lees meer

Op maandag 27 mei vond er weer een grootse voetbalwedstrijd plaats tussen de studenten van het Grootseminarie Rolduc en enkele leden van Chrisko uit...

lees meer

Op Roepingenzondag, 12 mei jl., werd na de pontificale Roepingenvespers een nieuw glossy magazine van het Grootseminarie gepresenteerd. Dit magazine...

lees meer

Roepingenzondag is altijd het moment voor de seminaristen om de parochies in te gaan. Dit jaar was dat niet eens zo eenvoudig doordat het begin ervan,...

lees meer

De jaarlijkse ontmoetingsdag voor alle theologiestudenten van het bisdom Roermond vond dit jaar plaats in de gebouwen van het bisdom aan de...

lees meer

Op 8 mei is de Bisschop van Roermond begonnen aan zijn halfjaarlijks scrutinium met de seminaristen en stafleden van het Grootseminarie Rolduc. Het...

lees meer

Op 7 mei vroeg in de ochtend verzamelden de studenten van het Grootseminarie Rolduc en Redemptoris Mater zich bij de grote toegangspoort van Abdij...

lees meer

Op donderdag in het Paasoctaaf werd Marthoma Alexander tot priester gewijd in zijn thuisbisdom Trivandrum, India. Docent Hans Bouwman is afgereisd als...

lees meer

Tijdens de heilige drie dagen van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus, wordt er op het seminarie heel wat tijd in de kerk...

lees meer

Tegen het einde van de vastenactie werd er op Palmzondag een Indiaas eten georganiseerd en een filmavond, waarvoor een aantal gasten werden...

lees meer

Op 11 maart verzamelden zich zo’n vijfentwintig priesters en diakens uit het bisdom Roermond, maar ook uit het Bossche bisdom, op Rolduc voor de...

lees meer

Ieder jaar kiest de seminariegemeenschap een project waarvoor ze zich in de Veertigdagentijd in het bijzonder in wil zetten. Ook dit jaar komt de...

lees meer

Op aswoensdag keerde iedereen - na de carnavalsonderbreking - weer terug naar het seminarie, waar we de heilige Mis vierden met bisschop Smeets. Samen...

lees meer

Dit jaar had het rectorsfeest een bijzonder karakter, omdat een flinke wandeling naar Aken er onderdeel van was. Om kwart voor acht vertrokken we met...

lees meer

Elk jaar komen alle priesterstudenten uit heel Nederland bij elkaar en dit jaar werd deze Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland (OPN) 2019...

lees meer

Van dinsdag 29 januari tot vrijdag 1 februari 2019 werd de seminarweek gehouden, met dit jaar het thema Communicatiewetenschappen. Zowel de...

lees meer

Op woensdag 16 en donderdag 17 januari bracht mgr. Harrie Smeets, ditmaal als bisschop, een officieel bezoek aan het Grootseminarie Rolduc. Hij sprak...

lees meer

In de laatste week van het semester, vóór de kerstvakantie, bereidde de seminariegemeenschap zich voor op het aanstaande Kerstfeest met een...

lees meer

Op het hoogfeest van Maria Onbevlekt ontvangen, 8 december 2018, werd mgr. Harrie Smeets tot 24e bisschop van Roermond gewijd. Vanzelfsprekend waren...

lees meer

Op 7 december jl. werd alweer het negende deel gepubliceerd van de Studia Rodensia. In deze serie kunnen docenten hun werk publiceren, vooral met het...

lees meer

Dit jaar werd de 44e Dies Natalis van het Grootseminarie Rolduc gehouden op vrijdag 7 december, omdat de eigenlijke dag op een zaterdag viel. Dit kwam...

lees meer

Op 5 december 2018, pakjesavond op de vooravond van de gedachtenis van de H. Nicolaas, bracht traditiegetrouw Sint Nicolaas een bezoek aan het...

lees meer

De jaarlijkse gastenmiddag werd dit jaar gehouden op 25 november, zoals gebruikelijk op het hoogfeest van Christus Koning. Deze dag was oorspronkelijk...

lees meer

Op donderdag 22 november, op het hoogfeest van kerkwijding van de Abdijkerk, zijn door hulpbisschop Mgr. E. de Jong een zestal kandidaten aangesteld...

lees meer

Op zondag 11 november vond tijdens de plechtige vesperviering de verlening van de Missio Canonica plaats in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond....

lees meer

Op woensdag 7 en donderdag 8 november bezocht de Diocesane Administrator het Grootseminarie voor het halfjaarlijkse scrutinium. Terwijl mgr....

lees meer

Op 3 november mochten we mgr. Octavio Ruiz begroeten in ons seminarie. Hij is de secretaris van de pauselijke raad voor de bevordering van de Nieuwe...

lees meer

Op donderdag 1 november, op het hoogfeest van Allerheiligen, bracht onze nieuw benoemde bisschop mgr. Harry Smeets een bezoek aan het Grootseminarie...

lees meer

Afgelopen zaterdag 27 oktober jl. werden door handoplegging en gebed, Marthoma, Cesar en Marco gewijd tot transuent-diaken door hulpbisschop mgr. dr....

lees meer

Vandaag, op het feest van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee, werd bekend gemaakt dat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor ons bisdom heeft benoemd....

lees meer

Op zondag 7 oktober 2018 vond een pontificale vesperviering plaats in de Abdijkerk van Rolduc ter gelegenheid van het 25-jarig (zilveren)...

lees meer

Op vrijdag 5 oktober vierde de seminariegemeenschap de Vespers gezamenlijk met de Associatio Sancti Benedicti Patroni Europae. De bisschop van Luik,...

lees meer

Zondag 30 september jl. stond in het teken van het 25-jarige bisschopsjubileum van emeritus-bisschop Mgr. Frans Wiertz. Dit werd feestelijk gevierd...

lees meer

Op vrijdag 28 september werd Arockia Austin Joseph aangesteld tot acoliet. Hij ontving deze aanstelling uit handen van de hulpbisschop, Mgr. De Jong....

lees meer

Op donderdag 6 september werd het studiejaar 2018-2019 geopend met een feestelijke Eucharistieviering in de Abdijkerk van Rolduc. De rector was...

lees meer

Van zondag 26 augustus t/m zondag 2 september zal de seminariegemeenschap haar jaarlijkse retraite houden in de Foyer de Charité te Thorn. Spirituaal...

lees meer