Op zondag 7 oktober 2018 vond een pontificale vesperviering plaats in de Abdijkerk van Rolduc ter gelegenheid van het 25-jarig (zilveren)...

lees meer

Op vrijdag 5 oktober vierde de seminariegemeenschap de Vespers gezamenlijk met de Associatio Sancti Benedicti Patroni Europae. De bisschop van Luik,...

lees meer

Zondag 30 september jl. stond in het teken van het 25-jarige bisschopsjubileum van emeritus-bisschop Mgr. Frans Wiertz. Dit werd feestelijk gevierd...

lees meer

Op vrijdag 28 september werd Arockia Austin Joseph aangesteld tot acoliet. Hij ontving deze aanstelling uit handen van de hulpbisschop, Mgr. De Jong....

lees meer

Op donderdag 6 september werd het studiejaar 2018-2019 geopend met een feestelijke Eucharistieviering in de Abdijkerk van Rolduc. De rector was...

lees meer

Van zondag 26 augustus t/m zondag 2 september zal de seminariegemeenschap haar jaarlijkse retraite houden in de Foyer de Charité te Thorn. Spirituaal...

lees meer

Het Missieburo van het bisdom Roermond is een inzamelingsactie gestart voor Kerala. De zuidelijke deelstaat in India is afgelopen week zwaar getroffen...

lees meer

Aan het einde van het studiejaar 2017/2018 werd de traditionele afsluitingsavond gehouden. Op deze avond wordt er op een gezellige en informele manier...

lees meer

Slaven Brajkovic die afgelopen zaterdag 26 mei 2018 tot priester werd gewijd door hulpbisschop Mgr. E. De Jong in de St. Christoffel-kathedraal te...

lees meer

Op zaterdag 12 mei werd wederom de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag gehouden voor alle diocesane opleidingen van het bisdom Roermond. Dit keer was...

lees meer

Op de gedachtenis van HH. Wiro, Plechelmus en Otger (8 mei) werd traditiegetrouw de jaarlijkse bedevaart te voet gehouden naar O.L. Vrouw van de Berg...

lees meer

Het Grootseminarie Rolduc was op zondag 6 mei aanwezig bij het gebedsuur voor roepingen bij de Zusters van Geestelijke Familie ‘Het Werk’ te...

lees meer

Vol vreugde en met een grote intensiteit heeft de seminariegemeenschap toegeleefd naar het hoogfeest van Pasen. Ook dit jaar mochten we, dankzij...

lees meer

Op Palmzondag 25 maart jl. bracht het Grootseminarie Rolduc een bezoek aan emeritus-Bisschop Mgr. Frans Wiertz in Maastricht bij de Liefdezusters van...

lees meer

Op zondag 18 maart jl. hebben de studenten van het Grootseminarie Rolduc Indiaas gekookt in het kader van de vastenactie. Tijdens deze maaltijd waren...

lees meer

De jaarlijkse Ontmoetingsdag priesterstudenten Nederland (OPN) werd gehouden op zaterdag 24 februari 2018. Dit jaar werd het georganiseerd door de...

lees meer

Ook na het afscheid van bisschop Wiertz vindt de jaarlijkse bisdomretraite gewoon plaats. Dit jaar mochten we abt H. Vesseur van de St....

lees meer

Het jaarlijkse rectorsfeest zou dit jaar eigenlijk een uitstapje worden naar Groningen per touringcar. Het is echter uitgemond in een bezoek aan...

lees meer

De seminarweek van het studiejaar 2017/2018, van 30 januari tot en met 2 februari, stond in het teken van de niet-christelijke godsdiensten. In deze...

lees meer

Bij gelegenheid van de priesterwijding van Rajan Nesaiyan reisde de rector af naar India om bij de plechtigheid van Rajans wijding aanwezig te zijn....

lees meer

Tijdens de laatste Dies Natalis waar mgr. Wiertz bij was als bisschop van Roermond, werd een groepsfoto gemaakt. De grote groep van deelnemers werd op...

lees meer

In het kader van de gemeenschapsavond op zondag 7 januari jl. werd gekozen om een avondwandeling  te houden met alle studenten van het Grootseminarie...

lees meer

Op donderdag 14 december werd op de vooravond van de laatste collegedag de Adventsviering gehouden in de Abdijkerk van Rolduc. In deze gebedsviering...

lees meer

De 43e Dies Natalis van het seminarie, op 8 december 2017, had een heel bijzonder karakter, nu het de officiële gelegenheid was waarbij bisschop Frans...

lees meer

Ieder jaar maakt Sinterklaas zijn opwachting op Rolduc. Ook dit jaar bezocht hij het seminarie, waar alle priesterstudenten van het bisdom waren...

lees meer

Ook op het seminarie is de voorbereiding op Kerstmis begonnen met de eerste Adventszondag. Voorafgaand aan de Vespers werd de Adventskrans gezegend.

lees meer

Op 26 november jl. werd op het hoogfeest van Christus Koning ook dit jaar de ouder- en vriendenmiddag gehouden.

De genodigden werden ontvangen in...

lees meer

Op 12 november werd in een vesperviering de missio canonica uitgereikt aan zes studenten van Kairos. Ook ontving iemand het getuigschrift aan het...

lees meer

Het scrutinium van bisschop Wiertz in het wintersemester van dit studiejaar zal het laatste scrutinium zijn dat de bisschop in het grootseminarie...

lees meer

Op het feest van de H. Willibrord van 7 november werd dit jaar de studiedag gehouden voor alle katholieke theologische opleidingen Nederland op...

lees meer

Op de gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen, wordt er traditioneel op het kerkhof van Rolduc een lof gehouden. 's Ochtends werd al in...

lees meer

Op het hoogfeest van Allerheiligen kwam niet alleen onze bisschop op bezoek voor het middagmaal, maar ook de perschef en twee mensen van de KRO-NCRV...

lees meer

Op zaterdag 28 oktober 2017 werd in de kathedraal van Roermond Slaven Brajkovic tot diaken gewijd. De 42-jarige Kroaat werd door de hulpbisschop, mgr....

lees meer

Op 17 oktober jl. heeft de bisschop van Roermond deken René Maessen benoemd tot staflid van het Grootseminarie Rolduc. Alhoewel de ziekte en het...

lees meer

Op 12 oktober bracht een groep van de politie eenheid Limburg een bezoek aan het seminarie Rolduc. Zij hadden een studiebijeenkomst over 'divers...

lees meer

Op 10 oktober heeft, op het feest van Onze Lieve Vrouwe Sterre der zee, in Maastricht weer de traditionele 'bidweg' plaatsgevonden. Om 19 uur begon de...

lees meer

Op zaterdag 30 september hebben twee studenten op Rolduc het baccalaureaatsexamen afgelegd. Pawel Zelazny en Fernando Aguirre hebben voor een...

lees meer

Op 8 september, het feest van Maria Geboorte, werd het jaarlijkse herfstuitstapje gehouden. Alle seminaristen en enkele priesters vertrokken naar...

lees meer

Op 7 september opende het seminarie Rolduc feestelijk het studiejaar 2017/2018. De seminaristen van Rolduc en van Redemptoris Mater kwamen samen om in...

lees meer

Van zondag 27 augustus t/m 3 september 2017 hield de spirituaal van het seminarie, dr. B. Hegge, de jaarlijkse retraite. Alle seminaristen en de...

lees meer

In hun eigen bisdom Kanjirapally (India) werden Boby Thomas en Robin Thomas op 5 augustus 2017 tot subdiaken gewijd. Boby en Robin zijn van de...

lees meer

In zijn eigen bisdom Kuzhlithurai in India wordt priesterstudent Rajan Arulraj Nesaiyan van het grootseminarie Rolduc (Kerkrade) zaterdag (8 juli) tot...

lees meer

Tegen het eind van juni werden door de priesterstudenten weer de laatste examens afgelegd en konden de plannen voor de zomervakantie langzaam...

lees meer

Op donderdag na de priesterwijding viert de seminariegemeenschap het neomistenfeest van de nieuw gewijde priesters. Bij die gelegenheid vieren we...

lees meer

Op zaterdag 10 juni 2017 werden in de kathedraal van Roermond twee priesters gewijd: Henyer García Leon en Geraldo de Vasconcelos. Beiden waren al als...

lees meer

Op dinsdag na Pinksteren, dit jaar op 6 juni, vond in Echternach (Luxemburg) de jaarlijkse Springprocessie plaats. Voor het eerst in de geschiedenis...

lees meer

Het scrutinium van de bisschop vond dit jaar plaats op ongebruikelijke dagen, van dinsdag 30 mei tot en met donderdag 1 juni 2017. De vele studenten...

lees meer

Op zaterdag 27 mei 2017 heeft de Ontmoetingsdag Diocesane Opleidingen van het bisdom Roermond plaatsgevonden. Op deze dag komen alle verschillende...

lees meer

Op donderdag 25 mei 2017 zong de Schola Cantorum van het Ward-Instituut om 17.00 uur de vespers van Hemelvaartsdag in de abdijkerk van het Groot...

lees meer

De weersvoorspellingen voor woensdag 17 mei waren bijzonder gunstig en zo vertrok de seminariegemeenschap, samen met Redemptoris Mater, naar de kapel...

lees meer

Op 13 mei is niet alleen de feestdag van Sint Servaas, maar wordt ook de gedachtenis gevierd van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Het is dit jaar 100 jaar...

lees meer

Op zondag 7 mei, Roepingenzondag, werden in de kathedraal van Roermond de jaarlijkse Roepingenvespers gehouden. Tijdens deze viering, die voorafgegaan...

lees meer

Het grootseminarie Rolduc brengt deze week een glossy magazine op de markt om belangstellenden een kijkje achter de schermen van de priesteropleiding...

lees meer

Met het overlijden van Sjef Hutschemakers op 4 mei 2017 verloor Limburg - en de wijde omtrek die van zijn werk genoot - een groot kunstenaar. Sjef was...

lees meer

Van 1 tot en met 5 mei vond op Rolduc de jaarlijkse vergadering plaats van de internationale Communio-redacties. Dit katholiek tijdschrift werd onder...

lees meer

Op Palmzondag begonnen we de Goede Week met een plechtige H. Mis in de Abdijkerk. We verzamelden ons in de kruisgang voor de palmprocessie. Palmzondag...

lees meer

Ook op het seminarie wordt er in de veertigdagentijd een vastenactie georganiseerd. Dit jaar ondersteunen we het bisdom Cuddapah, in Andhra Pradesh...

lees meer

Op 3 april bezocht zuster Maria de Guadalupe van de zusters Dienaressen van de Heer en de maagd van Matarà het grootseminarie Rolduc. 

Zuster...

lees meer

Vandaag werd bekend gemaakt dat docent Van den Hout (exegese van het Oude Testament) door de heilige Vader benoemd is tot bisschop van...

lees meer

Op 25 maart, op het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, vieren we hoe de engel Gabriel aan Maria heeft geboodschapt dat ze de moeder van Gods...

lees meer

In de eerste week van de veertigdagentijd vindt ook dit jaar weer op Rolduc de Bisdomretraite plaats. Een dertigtal priesters en diakens bezinnen zich...

lees meer

Ook op het seminarie wordt er in de veertigdagentijd een vastenactie georganiseerd. Dit jaar ondersteunen we het bisdom Cuddapah, in Andhra Pradesh...

lees meer

Het jaarlijkse rectorsfeest, dit jaar op 24 februari, had een heel Nederlandse bestemming. De seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater...

lees meer

Dit jaar stond de seminarweek, de intensieve studieweek tussen het winter- en zomersemester in het teken van het celibaat. In de voorbereiding op het...

lees meer

Dit jaar hielden we de Adventsviering weer in de Abdijkerk, in een andere vorm als in de laatste jaren gebruikelijk was. Op donderdag 15 december...

lees meer

Op donderdag 8 december werd op Grootseminarie Rolduc de 42e Dies Natalis en tevens het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis gevierd. Voor deze...

lees meer

Wat eerder dan op de eigenlijke avond kwamen de studenten van het Grootseminarie Rolduc en Redemptoris Mater bij elkaar om Sint en Piet te ontvangen....

lees meer

Op de middag van het hoogfeest van Christus Koning vindt sinds enige tijd de gastenmiddag plaats, waarbij de priesterstudenten zelf een programma...

lees meer

Van 9-11 november bezocht mgr. Wiertz het seminarie voor het halfjaarlijkse scrutinium. De bisschop praat dan persoonlijk met elk van de studenten en...

lees meer

Op 6 november werden in de kathedraal van Roermond vespers gebeden bij gelegenheid van het uitreiken van de getuigschriften aan de studenten van de...

lees meer

De gedachtenis van alle overleden gelovigen doet ons op het seminarie in het bijzonder stilstaan bij de overleden priesters van onze...

lees meer

Zaterdag 29 oktober was een bijzondere dag voor vijf diakenkandidaten in ons bisdom. Voor het eerst is er bewust voor gekozen om zowel de drie...

lees meer

Op 15 oktober 2016 vond op Rolduc een bisdomdag plaats. Een dag speciaal voor alle kerkbestuursleden en parochievrijwilligers uit het hele bisdom. Het...

lees meer

De dag na de opening van het studiejaar is het moment voor het herfstuitstapje, alhoewel het weer zeker nog niet herfstachtig is. De dag begon wat...

lees meer

Donderdag 8 september, op het feest van de geboorte van Maria, werd op het seminarie het studiejaar 2016-2017 plechtig geopend. De bisschop vierde de...

lees meer

In de serie Studia Rodensia verscheen alweer het volgend deel van de hand van pater L. Elders SVD. Het boek is het achtste in de serie en verscheen...

lees meer

Op zaterdagochtend 25 juni werd het studiejaar officieel afgesloten met een pontificale Eucharistieviering in de Abdijkerk van Rolduc. Aan het einde...

lees meer

Op vrijdag 24 juni, het hoogfeest van Johannes de Doper, werd op Rolduc de docentenvergadering gehouden ter afsluiting van het studiejaar 2015-2016....

lees meer

Op 28 mei 2016 werd in de gebouwen van het bisdom Roermond de jaarlijkse ontmoetingsdag georganiseerd voor alle pastorale opleidingen van ons bisdom....

lees meer

Sacramentsdag is de traditionele dag om ook op Rolduc de eerste heilige Mis te vieren van een neomist. Op donderdag 26 mei kwam Miguel Angel Pascual...

lees meer

Op 25 mei 2016 viert een van onze priesters, dr. D. Rohling, zijn zilveren priesterjubileum. We begonnen de dag met een feestelijke Eucharistieviering...

lees meer

Dit jaar was er op 21 mei in het bisdom Roermond één wijdeling, namelijk van Miguel Ángel (33 jaar) die door de Neocatechumenale Weg naar Nederland...

lees meer

Tijdens de Eucharistieviering op 20 mei 2016 werden twee studenten van Rolduc aangesteld tot acoliet. Mgr. Wiertz bezocht het seminarie voor het...

lees meer

Op 17 mei 2016 overleed pater Nico Sprokel SJ, in de leeftijd van 87 jaar. Hij verbleef de laatste jaren in het Berchmanianum, het rusthuis van de...

lees meer

Na zijn overlijden op 28 april jl. heeft het nog even geduurd voordat de begrafenis van mgr. Van Calster plaats kon vinden. Vandaag, twee weken later,...

lees meer

De maand mei begon met een aantal zomerse dagen. Het lag daarom voor de hand om niet te lang te wachten met de jaarlijkse bedevaart naar het...

lees meer

Ook dit jaar gingen de studenten twee aan twee naar de parochies van ons bisdom. Tijdens de roepingenvespers werden twee studenten van Redemptoris...

lees meer

Iedere zeven jaar vindt de bedevaart van het Grootseminarie Rolduc naar Rome plaats. Samen met de bisschop gingen staf en studenten op weg naar de...

lees meer

Na enkele jaren vond de plechtige Paaswake weer op Rolduc plaats.

lees meer

De studenten van het Grootseminarie Rolduc organiseerden ook dit jaar weer een vastenactie. In Kerala (India), in het aartsbisdom Trivandrum, wordt...

lees meer

Op zaterdag 12 maart 2016 was de landelijke ontmoetingsdag van de priesterstudenten in Nederland. Deze ontmoeting vond plaats in Heiloo bij het...

lees meer

Het Rectorsfeest vond dit jaar plaats op 19 februari en had een bijzonder accent omdat de docent Nederlands, dhr. Notten voor ons een verrassing in...

lees meer

De bisdomretraite is een jaarlijks terugkerend moment in de eerste week van de veertigdagentijd. Dit jaar is moeder Maria de Anima Christi, de...

lees meer

Voordat de jaarlijkse bisdomretraite van start gaat, keert de seminariegemeenschap ook zelf terug tot het wezenlijke met een stil weekend op 13 en 14...

lees meer

Op aswoensdag kwam de bisschop naar het seminarie om met de priesterstudenten van Rolduc en van Redemptoris Mater de Eucharistie te vieren en het...

lees meer

In de week van 1 t/m 6 februari 2016 was Paul Josef kardinaal Cordes te gast op het Grootseminarie Rolduc. Hij heeft aangeboden om voor onze studenten...

lees meer

Op de laatste twee zondagen van januari wordt oud-rector Vries geïnstalleerd in de parochies in Maastricht waar hij tot pastoor benoemd is. Natuurlijk...

lees meer

Op 3 januari nam de seminariegemeenschap, het docentencorps en het Theologisch Instituut Rolduc afscheid van rector Vries. Tot nieuwe rector is dr. L....

lees meer

De kerstvakantie is inmiddels de vaste periode waarin het Grootseminarie Rolduc de roepingendagen organiseert voor jongeren die zich oriënteren op het...

lees meer

Op de zondag na 8 december werd ook in het bisdom Roermond plechtig de H. Deur in de Christoffelkathedraal geopend bij gelegenheid van het heilig jaar...

lees meer

Op 8 december, het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, vieren we het patroonsfeest van het bisdom Roermond en de Dies Natalis van het...

lees meer

Voor veel studenten was het ook nu weer de eerste keer dat ze met Sint Nicolaas kennis konden maken. Met twee Pieten bezocht Sinterklaas het...

lees meer

Geregeld worden er op de Lateraanse Universiteit symposia georganiseerd, die in het bijzonder bedoeld zijn voor de geaffilieerde instituten. Aangezien...

lees meer

Tijdens de gastenmiddag waren er niet minder dan 100 mensen om de studenten te bezoeken, met Rolduc kennis te maken en te kijken naar het mooie...

lees meer

Op de feestdag van Sint Martinus vervielen de colleges vanwege een ingeplande studiedag, samen met de andere theologische opleidingen in Nederland....

lees meer

Op de laatste zaterdag van oktober werd In de abdijkerk van Rolduc Miguel Angel Pascual Coello tot transeunt diaken gewijd. Deze wijding vormde een...

lees meer

Aan het begin van het studiejaar werd het baccalaureaatsexamen afgelegd door twee studenten die hun opleiding aan het Grootseminarie Rolduc beëeindigd...

lees meer

Op de feestdag van Sint Lambertus werd op het seminarie het vijfentwintig-jarig dienstjubileum gevierd van Alwin den Biesen.

lees meer

Op vrijdag 11 september vond het jaarlijkse herfstuitstapje plaats, zodat de studenten elkaar beter zouden leren kennen aan het begin van dit nieuwe...

lees meer

Tijdens de docentenvergadering aan het begin van het studiejaar namen de docenten afscheid van hun collega, pater dr. Norbert Hofmann ss.cc., als...

lees meer

Het nieuwe studiejaar 2015-2016 staat op het punt te beginnen en de studenten hebben inmiddels van dichtbij en veraf hun weg terug naar Rolduc...

lees meer