42e Dies natalis

Op donderdag 8 december werd op Grootseminarie Rolduc de 42e Dies Natalis en tevens het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis gevierd. Voor deze dag werd speciaal de Nuntius (de ambassadeur van de Heilige Stoel in Den Haag), Monseigneur Cavalli, uitgenodigd en we waren bijzonder vereerd dat hij op deze bijzondere dag aanwezig wilde zijn. Ook waren op deze feestdag de Bisschop, de Hulpbisschop en veel oud-studenten en andere bekenden van het seminarie aanwezig. 

De dag begon met de Eucharistieviering geleid door de Nuntius die in de preek sprak over het volgen van de Heilige Geest en over drie punten waarin Maria in het bijzonder voor ons een voorbeeld is.

Na de Eucharistieviering ging de dag verder met als eerste een toespraak van rector Hendriks, waarin hij inging op de gebeurtenissen in en rondom het seminarie van het afgelopen jaar.

Vervolgens gaf de Nuntius een toespraak over Paus Franciscus; hij sprak over verschillende ontwikkelingen van het pausschap door de geschiedenis heen en over de manier van handelen van de huidige Paus.

Ook werd het portretschilderij van de vorige Rector, Monseigneur Jan Vries, onthuld; het schilderij is gemaakt door dezelfde schilder als die van de portretten van de vorige rectoren en zal worden toegevoegd aan de galerij.

Ten slotte volgde er een uitgebreid buffet, waarmee de dag om half vijf werd afgesloten (CvL).

Het seminarie dankt alle gasten voor hun aanwezigheid en voor hun bijdrage aan een geweldige feestdag!