Adventsviering

Op donderdag 14 december werd op de vooravond van de laatste collegedag de Adventsviering gehouden in de Abdijkerk van Rolduc. In deze gebedsviering hebben seminaristen uit de verschillende jaren een eigen manier van overwegen aangedragen, bijvoorbeeld in de vorm van een schriftlezing, overweging en gezang. Aansluitend was er een moment van stille eucharistische aanbidding.

Aan het einde van de viering werd in de recreatiezaal van het seminarie door rector Hendriks de kerststal gezegend en onder het genot van kerststol en glühwein werden spontaan diverse advents- en kerstliederen gezongen. Verder genoot men van een gezellige avond. De kerstvakantie werd ingeluid op vrijdag ná de colleges en eventuele stages.

(Tekst: DH)