Adventsviering

In de laatste week van het semester, vóór de kerstvakantie, bereidde de seminariegemeenschap zich voor op het aanstaande Kerstfeest met een Adventsviering. Op donderdag 13 december 2018 verzamelde men zich in de Abdijkerk, om – ieder jaar met een eigen bijdrage – een aspect van de advent of het kerstfeest te belichten.

De seminaristen hebben door middel van zang, muziek en Bijbelse overwegingen, vaak in hun eigen taal, de adventsviering gestalte gegeven. Er werd afgesloten met een korte aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, waarna ieder zich in de recreatiezaal verzamelde voor de zegening van de kerststal. 

Nadat de jongste seminarist het kindje in de kribbe had gelegd, sprak de rector het zegengebed uit. Onder het genot van Glühwein en kerstbrood was er vervolgens een gezellig samenzijn. Ook hier werden er weer spontaan liederen gezongen, en er werd zelfs nog een trompetsolo ten gehore gebracht.

Daags erna begon de kerstvakantie, waaraan iedereen ook wel toe was.