Adventsviering

Dit jaar hielden we de Adventsviering weer in de Abdijkerk, in een andere vorm als in de laatste jaren gebruikelijk was. Op donderdag 15 december verzamelde de seminariegemeenschap zich in de Abdijkerk voor een gebedsdienst, waarbij de studenten van de afzonderlijke studiejaren elk een bijdrage leverden.

Zo werden er adventsliederen gezongen, werd er uit de H. Schrift gelezen, gebeden en overwegingen gehouden. In deze mooie bijeenkomst kwamen ook verschillende talen aan bod. Aan het einde van de viering werd de kerststal gezegend en werd het kindje door een seminarist in de kribbe gelegd.

Aansluitend aan deze viering was er in de recreatiezaal een gezellige bijeenkomst, met Gl├╝hwein en kerstbrood. De kerstvakantie, over enkele dagen, dient zich aan.