Baccalaureaatsexamen

Op zaterdag 30 september hebben twee studenten op Rolduc het baccalaureaatsexamen afgelegd. Pawel Zelazny en Fernando Aguirre hebben voor een commissie van vier professoren hun theologische kennis op de proef laten stellen. Beiden slaagden ‘magna cum laude’ en zijn nu baccalaureus in de theologie. Deze titel behaalden ze op grond van de affiliatie met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, die nog vorig jaar met 10 jaar verlengd werd.

Pawel en Fernando zullen nu hun itinerantie beginnen en ter zijner tijd tot diaken worden gewijd.