Bisdomretraite 2017

In de eerste week van de veertigdagentijd vindt ook dit jaar weer op Rolduc de Bisdomretraite plaats. Een dertigtal priesters en diakens bezinnen zich samen met de bisschop, de hulpbisschop en de staf van het bisdom in deze liturgische tijd van inkeer en gebed.

?Dit jaar wordt de retraite geleid door prof.dr. G.P. Stevens. Hij is priester van het bisdom Roermond en heeft lange tijd kerkelijk recht gedoceerd aan de universiteit van Leuven en die van Nijmegen. Hij was secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij heeft een grote belangstelling voor de studie van de Bijbel, de liturgie en de spiritualiteit van mystieke auteurs. Hij is dan ook zeer vertrouwd met het geven van bezinningsdagen en retraites.

In een aantal conferenties ging professor Stevens in op verschillende teksten van geestelijke schrijvers, als leidraad voor het voor doorgronden van het Paasmysterie en de vereniging met Christus. De bisschop omschreef het in zijn dankwoord als “meesleuren in een geestelijke achtbaan, opstijgend tot ijle hoogte”. Hij vond een bijzonder aandachtig gehoor. Verder vierden de retraitanten en de seminariegemeenschap samen liturgie, wat zorgde voor een feestelijke biddende sfeer.

Op woensdag werd de retraite afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarin de bisschop tevreden terugkeek op wel 24 priester- en diakenretraites die in de afgelopen jaren op Rolduc gehouden zijn. De bisschop riep in herinnering dat dit de laatste retraite is, waarvoor hij de zorg heeft. We zijn als seminarie dankbaar voor de gelegenheid om met al deze priesters en diakens biddend samen te zijn.