Bisschopswijding mgr. H. Smeets

Op het hoogfeest van Maria Onbevlekt ontvangen, 8 december 2018, werd mgr. Harrie Smeets tot 24e bisschop van Roermond gewijd. Vanzelfsprekend waren we met heel het seminarie bij deze plechtigheid aanwezig. Sinds de bekendmaking van de benoeming, 10 oktober jl., was er een intensieve voorbereiding bezig, die zeker ook nodig was door de overgrote belangstelling voor de plechtigheid. De kathedraal was tot op de laatste plaats gevuld, en voor de gelegenheid waren er zelfs schermen in de Munsterkerk neergezet. Ook de kaarten voor die kerk werden allemaal verdeeld. 

De seminaristen die een bijzondere functie hadden in de liturgie moesten al voor acht uur in de ochtend aanwezig zijn in Roermond. Ze oefenden daar eerst, voordat de bijzondere en niet alledaagse plechtigheid zou beginnen. Iets na tien uur vertrok een lange stoet van priesters en diakens vanuit de Swalmerstraat naar de kathedraal, waar ook de bisschoppen en natuurlijk de bisschop-elect aansloten.

Het werd een prachtige plechtigheid, met talloze ministranten, niet alleen vanuit de seminaries en de kathedraal, maar ook uit Venray. Bijzonder veel priesters en diakens waren bij de wijding aanwezig. Na afloop van heilige Mis werden de klokken geluid en volgde de drukbezochte receptie in de Oranjerie.

We zijn dankbaar dat deze plechtigheid voor ons en voor velen zo indrukwekkend was, en we bidden dat God zijn rijke zegen wil schenken aan het werk van mgr. Smeets en aan het bisdom Roermond. Ieder jaar zullen we tijdens de Dies Natalis, op het patroonsfeest van het Bisdom Roermond, nu ook de wijding van onze bisschop kunnen vieren.

Foto's via de site van het Bisdom Roermond