Dies Natalis - afscheid van bisschop Wiertz

De 43e Dies Natalis van het seminarie, op 8 december 2017, had een heel bijzonder karakter, nu het de officiële gelegenheid was waarbij bisschop Frans Wiertz bij zijn emeritaat afscheid nam van zijn priesters. We mochten het grootste aantal gasten ooit verwelkomen in ons seminarie. Het werd een prachtig afscheid en een zeer inspirerende Dies. Overigens namen we op deze dag ook afscheid van pater Van der Meer, die maar liefst 45 jaar in het bisdom Roermond werkzaam is geweest.

De dag begon met een feestelijke eucharistieviering met meer dan honderd concelebranten, waarbij de hoofdcelebrant, mgr. De Korte, mooie woorden sprak over de afscheid nemende bisschop en over het hoogfeest van Onze-lieve-vrouw Onbevlekt Ontvangen, die zonder zonde is - wat eigenlijk betekend dat ze vol van liefde is. Onder de concelebranten was niet alleen mgr. Wiertz zelf, maar ook kardinaal Eijk en hulpbisschop De Jong en bovendien mgr. Schnackers, de diocesaan administrator.

Aansluitend aan de heilige Mis was er koffie in het seminarie en kwam het reünie-karakter van de Dies goed tot zijn recht. Tegen kwart over twaalf ging iedereen naar de Aula Maior voor de sessio sollemnis, die begon met een afscheidstoespraak van rector Hendriks voor pater Van der Meer en voor bisschop Wiertz. Hij sprak vooral over de grote liefde en zorg van de bisschop voor zijn priesters en over het belang van het priesterschap dat de bisschop in zijn beleid steeds naar voren heeft laten komen.

De voorbereidingen om de bijna tweehonderd gasten goed te kunnen ontvangen waren al lang geleden in gang gezet. De bisschop van Den Bosch, werd gevraagd om eregast te zijn als nieuwe bisschop van ons buurbisdom. Hij nam de uitnodiging graag aan en sprak tot de aanwezigen over een goede katholieke sociale visie en over de verhouding tussen kerk en samenleving. Aansluitend aan de zeer inspirerende toespraak van mgr. De Korte werd nog een groepsfoto gemaakt van alle aanwezigen rond bisschop Wiertz.

Aansluitend volgde onmiddellijk het diner, met het oog op de vele gasten die we dit jaar mochten verwelkomen. Tijdens de heerlijke maaltijd hielden zowel pater Van der Meer als de bisschop een bewogen en vurige afscheidstoespraak. Aan de bisschop werd door het seminarie een groot televisietoestel aangeboden, dat de emeritus-bisschop in zijn nieuwe appartement in Maastricht goed zal kunnen gebruiken.

Met het zingen van de plechtige Vespers, gepresideerd door mgr. De Jong, werd de Dies Natalis besloten. Het was een bijzondere dag, die veel indruk maakte op het seminarie, maar ongetwijfeld op alle aanwezigen.

***

Daags erna, op zaterdag 9 december, ging het seminarie alweer vroeg naar Roermond om daar aanwezig te zijn bij de officiële afscheidsmis van bisschop Wiertz. In een overvolle kathedraal, waar kardinaal Eijk de hoofdcelebrant was, werden er veel mooie woorden van afscheid en bemoediging gesproken. 

We zullen bisschop Wiertz zeer missen en blijven ons bewust van de grote betekenis die hij voor het voortbestaan en de groei van het seminarie heeft gehad.