Goede Week 2017

Op Palmzondag begonnen we de Goede Week met een plechtige H. Mis in de Abdijkerk. We verzamelden ons in de kruisgang voor de palmprocessie. Palmzondag is voor de seminariegemeenschap een gemeenschappelijke zondag. Deze zondag stond bovendien in het teken van de vastenactie door een grootse maaltijd, die door de studenten werd bereid voor bijna 70 gasten. Aansluitend werd er nog een Indiase film gekeken in de recreatiezaal.

Op woensdag 12 april namen we gezamenlijk deel aan de Chrismamis in de kathedraal van Roermond. Mgr. Wiertz was hoofdcelebrant in deze bijzondere viering, waar zeer veel priesters bij aanwezig waren. Sommige gebeden werden door de hulpbisschop uitgesproken, door het verminderde gezichtsvermogen van de bisschop.

Op Witte Donderdag werd het traditionele feestdiner gehouden, samen met de studenten en de rectoren van Redemptoris Mater. Erna was rector Hendriks hoofdcelebrant in de plechtige viering op Witte Donderdag, waarbij ook de voeten van 12 seminaristen werden gewassen. Na de Mis begon de wake bij het H. Sacrament in de crypte, de hele nacht door.

Goede Vrijdag was voor de communiteit een stille dag. 's Middags werd de kruisweg gebeden; 's avonds vond plechtige viering van kruisverering plaats, waarbij het lijdensverhaal door drie priesters gezongen werd.

De Paaswake was opnieuw ook in de beleving van de aanwezigen het feestelijke hoogtepunt van heel het triduĆ¼m. Bisschop Wiertz ging erin voor en de prachtige plechtigheid werd besloten met een gezellig samenzijn in de recreatiezaal. Niet alleen de seminaristen, maar ook vele gasten waren hierbij aanwezig.