Neomistenfeest

Op donderdag na de priesterwijding viert de seminariegemeenschap het neomistenfeest van de nieuw gewijde priesters. Bij die gelegenheid vieren we overigens ook Sacramentsdag op de dag zelf. Henyer Garcia en Leon en Geraldo de Vasconcelos kwamen met familie en vrienden naar Rolduc voor de feestelijke Eucharistieviering.

Terwijl Geraldo hoofdcelebrant was, hield Henyer de preek. In hun dankwoord spraken ze tegenover de rector, de docenten en het personeel hun waardering uit voor de jaren van goede zorg en dankten ze de seminaristen voor de verbondenheid en vriendschap.

Na de heilige Mis ontvingen de aanwezigen persoonlijk van beiden de neomistenzegen, waarna er in de recreatiezaal van het seminarie een feestelijke receptie was voorzien. Nadat iedereen de koffie en vlaai had gevonden, hield rector Hendriks een toespraak om de nieuwe priesters te feliciteren. Ook directeur van Beers feliciteerde namens BC Rolduc de feestelingen. Van studieprefect Rohling ontvingen de priesters hun diploma van de Lateraanse Universiteit en het geheel aan toespraken werd afgesloten door senior Taison Titus, die goede herinneringen ophaalde aan zijn contact met de studenten. Op hun beurt spraken ook de neomisten een hartelijk dankwoord uit en lieten ze alvast weten bij de eerstvolgende Dies Natalis zeker van de partij te zijn.