Ontmoetingsdag Priesterstudenten Nederland

De jaarlijkse Ontmoetingsdag priesterstudenten Nederland (OPN) werd gehouden op zaterdag 24 februari 2018. Dit jaar werd het georganiseerd door de seminaristen van het seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp (Noord-Holland), aldaar vond dan ook de ontmoeting plaats.

Tijdens de ontvangst konden alle priesterstudenten, onder het genot van koffie en thee elkaar ontmoeten. Vervolgens werd het welkomstwoord gehouden door Vicerector José Manuel Tercero Simòn.

Na de opening vond de eucharistieviering plaats met als hoofdcelebrant Mgr. J. Hendriks (hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam). Tijdens deze viering sprak Mgr. Hendriks over de problematische

ontwikkelingen als gevolg van de secularisatie en het belang van een goede en stevige begeleiding bij het vormen van jonge mensen door het geven van goede catechese. Daarnaast wees hij op het priesterschap,

die zich moest uiten in een missionair priesterschap, waarbij het belangrijk is zich te oefenen in contact te treden met verschillende mensen.

Na de viering werden in de kruisgang verschillende videofragmenten getoond  over de historische bouw, ontwikkeling en toekomst plannen van de Afsluitdijk. Aanstonds werden gespreksgroepen gevormd, waarbij iedere groep een eigen ruimte kreeg toegewezen. In deze groepen werd gesproken over ieders eigen roeping verhaal en de huidige beleving ervan. 

Hierna werd gezamenlijk geluncht in de kruisgang, waarna allen per touringcar vertrokken om de Afsluitdijk te bezoeken. Aldaar aangekomen was ondanks het mooie weer met zon, de gevoelstemperatuur -9. Iedereen kon op eigen gelegenheid rondkijken, foto’s maken en elkaar leren kennen. Na deze bezichtiging gingen wij weer retour naar het seminarie te Nieuwe Niedorp waar wij genoten van avondeten met feestelijke gitaar muziek.

Aansluitend volgde een dankwoord en zegenwens van de vicerector, waarna iedereen weer huiswaarts ging. Het was mooie dag waarbij veel ervaringen en kennis met elkaar werden uitgewisseld.

Tekst: DH / Foto's: SDS