Opening studiejaar 2018-2019

Op donderdag 6 september werd het studiejaar 2018-2019 geopend met een feestelijke Eucharistieviering in de Abdijkerk van Rolduc. De rector was hoofdcelebrant bij de viering, waarin werd gebeden om de komst van de heilige Geest. De aanwezigheid van alle priesterstudenten maakte dat het priesterkoor goed gevuld was. Vijf nieuwe studenten waren er nu al bij, twee anderen arriveren morgen. Na de heilige Mis volgde de gezamenlijke avondmaaltijd.

Ook dit jaar volgde op de opening van het studiejaar het herfstuitstapje. Op 7 september vertrok de bus (ditmaal wel) in alle vroegte naar Groningen. Na een voorspoedige reis kwamen we al rond elf uur aan bij de kathedraal, waar we werden ontvangen door de bisschop en de plebaan.

Het bezoek aan bisschop Van den Hout stond al langer op het programma, sinds we afscheid van hem hebben moeten nemen als docent. De bisschop vertelde over zijn bisdom, over de huidige situatie en de geschiedenis ervan. Pastoor Wagenaar vulde dit nog aan met het levensverhaal van de heilige Bonifatius die in het bisdom Groningen-Leeuwarden, bij Dokkum, vermoord werd.

Na deze mooie ontmoeting gingen we naar de kathedraal om samen met de parochianen het rozenhoedje en het middaggebed te bidden. Daarna volgde de pontificale Eucharistieviering. Pastoor Wagenaar had ervoor gezorgd dat we allerhartelijkst ontvangen werden met heerlijke soep en koffie, als begeleiding van het door ons meegenomen lunchpakket.

Op de maaltijd volgde een wandeling naar de oude domkerk van Groningen. Het letterlijke hoogtepunt van het bezoek aan ‘d’Olle Grieze’ was de beklimming van de toren. Met veertigen beklommen we de steile trapjes om vervolgens te genieten van een prachtig uitzicht. De bisschop leidde ons vervolgens door de stad, waar we verschillende mooie gebouwen bezocht hebben – het bisschopshuis niet uitgezonderd.

Om 16 uur vertrokken we volgens schema weer terug naar het zuiden van het land. Hier sloten we de mooie dag af met een heerlijke en gezellige maaltijd in Ristorante Pizzeria ‘Nido’ in Herzogenrath. Van daar konden we mooi te voet terug naar Rolduc.